شرکت صنعتی سپهر گاز کاویان ( تولید کننده انواع گازهای آزمایشگاهی و صنعتی)


اطلاعات فنی گاز ها - اطلاعات ایمنی گازها

LEL

LEL  مخفف Lower Explosion Limit   بوده و به معنای کمترین درصد مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال ، برای ایجاد شرایط اشتعال است

این در که مربوط به خواص ذاتی ملکول است بر اساس درصد حجمی هوای بیان میشود

اگر درصد گاز از مقدار LEL خود کمتر باشد امکان اشتعال و شعله شدن ان گاز وجود نخواهد داشت

UEL :

مخفف Upper Explosion Limit که تعریفی متقابل LEL  را دارد و به بالا ترین درصد مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال برای ایجاد شرایط اشتعال است و در صورتی که مقدار گاز بیشتر از این حد باشد توانایی شعله ور شدن را نخواهد داشت

گاز های خورنده:

گازها به دو دسته ی خورنده و غیر خورنده تقسیم میشوند گاز های خورنده اگر به صورت مخلوط گازی باشند باید حتما در سیلندر های الومینیومی و با شیر استیل شارژ و نگهداری شوند چون در سیلندر های کربن استیل و شیر برنجی جذب بنده ی سیلندر و شیر شده و درصد گازی مخلوط به مرور زمان تغییر خواهد کرد

اما در مواردی که گاز خورنده به صورت 100٪ باشد میتوان از سیلندر کربن استیل و شیر برنجی استفاده نمود چون جذب مقدار کمی از گاز در سیلندر مشکلی ایجاد نمیکند

فشار بخار:

به مقدار فشار گاز در حالت تعادلی مایع با گاز موجود در محیط بسته گفته میشود که رابطه ی مستقیم با دما دارد هرجه مقدا دما بیشتر شود مقدار فشار بخار نیز بیشتر میشود

فشار بخار هر گاز در دمای معین از مشخصه های ان گاز است که نشگر نیروی بین مولکولی ان گاز است

انواع شیر:

شیر ها به دو دسته ی چپگرد و راستگرد تقسیم میشنود, علاوه بر این این دو دسته خود میتوانند روپیچ یا تو پیچ نیز باشند که DIN1 روپیچ چپگرد, DIN6 روپیچ راستگرد , BS3 توپیچ راستگرد ,  BS4 توپیچ چپگرد است که از رایج ترین شیر های مورد استفاده هستند

شیر های چپ گرد در مواری که گاز اشتعال زا , سمی یا خورنده باشد استفاده میشود (حتی در مخلوط های گازی که یکی اجزا شامل موارد بالا شود

رنگ سیلندرها:

 رنگ سیلندر ها بسته و محتوای ان متغییر است :اگر سیلندر حاوی گاز خورنده و یا سمی باشد گلویی ان سیلندر میبایست زرد رنگ باشد و اگر قابل اشتعال باشد رنگ گلویی ان قرمز خواهد بود

در صورتی که سییلندر حاوی مخلوطی از گاز های خورنده و اتش زا باشد گلویی سیلندر قرمز و یک نوار زرد رنگ در پایین قسمت قرمز میباشد

در شرکت سپهرگاز کاویان رنگ ارگون گرید 5.5 و 6 سبز ماستی(تیره), ارگون گرید 5 طوسی با گلویی ابی , نیتروژن ها به طور کلی طوسی گلویی مشکی , هلیوم قهوه ای حنایی, متان قرمز گلویی نارنجی,  سایر هیدروکرن ها و هیدروژن سسیلندر به طور کامل قرمز, SF6 اکثر اوغات ابی ,هوای خشک طوسی گلویی سبز روشن,اکسیژن 100٪ کامل مشکی , دی اکسید کربن مشکی گلویی نقره ایی مباشد

گرید یا درصد خلوص:

 درصد خلوص گاز را گرید گویند که بر اساس PPM بیان میشود. گرید 6 یعنی درصد خلوص 99.9999٪ (هر یک در صد برابر PPM10000 است پس گرید شش میبایست مجموع ناخالصی های ممکن در گاز زیر 1PPM باشدو گرید 5.5 , 99.9995  مجموع ناخالصی زیر 5PPM گرید 5 (99.999) , 10PPM ناخالصی را مجاز میباشد.....

اطلاعات فنی گازهلیوم | گازهلیم | فروش گاز هلیوم | خرید گاز هلیم |  HE Gas | Helium

اطلاعات فنی  گاز نیتروژن |گاز ازت | گاز نیتروژن|خرید گاز نیتروژن | فروش گاز نیتروژن | N2 Gas | Nitrogen Gas

اطلاعات فنی  گاز متان | متان | خرید گاز متان | فروش  گاز متان |  CH4 Gas| Methane

اطلاعات فنی گازاکسیژن | اکسیژن | خرید گاز اکسیژن | فروش گاز اکسیژن | O2 Gas | Oxygen Gas

اطلاعات فنی گاز آرگون | آرگون | خرید گاز آرگون | فروش گاز آرگون |  Ar Gas  | Argon 

اطلاعات فنی هیدروژن | گاز هیدروژن | خرید گاز هیدروژن | فروش گاز هیدروژن | hydrogen | H2

اطلاعات فنی بوتان | گازبوتان | نرمال بوتان |گازایزو بوتان | ایزو بوتان | C4H10 | ISO-Buthane |N-Buthane

اطلاعات فنی آمونیاک | خرید گاز آمونیاک | فروش گاز آمونیاک | NH3 | Ammonia

 اطلاعات فنی پروپان | خرید گاز پروپان | فروش گاز پروپان | Propane | C3H8

اطلاعات فنی منوکسید کربن | خرید گاز مونو اکسید کربن | فروش گاز مونواکسید کربن |Carbon Monoxide | CO

 اطلاعات فنی سیلندر| کپسول | Cylinder 

اطلاعات فنی  میکس | میکسر | گازهای مخلوط | مخلوط های گازی | ترکیبات گازی | گازهای ترکیبی 

اطلاعات فنی  گاز ترکیبی هوای سنتزی | مخلوط گاز هوای صفر | مخلوط گاز هوای خشک | z.air 

اطلاعات فنی مخلوط گاز پیتن| فروش گاز پیتن |خرید گاز میکس پیتن | P10 

اطلاعات فنی گاز نیتریک اکسید | گازنیتریک | نیتریک اکسید | فروش نیتریک اکسید | خرید گاز نیتریک اکسید |  NO | Nitric oxcide

اطلاعات فنی گازهای کالیبراسیون | گازهای مخلوط و کالیبراسیون | گازهای یکبار مصرف کالیبراسیون 

طلاعات فنی سیلندر | کپسول |خرید  و فروش  کپسول | خرید و فروش سیلندرپ  Cylinder

اطلاعات فنی  مانومتر | رگلاتور با برند های مختلف |خرید رگلاتور | فروش رگلاتور | Regulator

اطلاعات فنی  میکس | گازهای ترکیبی |مخلوط های گازی | میکسر| mix gas | mixture gas

اطلاعات فنی  میکس | میکس لیزر | لیزر گاز| leser gas

اطلاعات فنی کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون |گاز کالیبره | Calibretion gas 

اطلاعات فنی هوای سنتزی | هوای خشک | گارهای هوای خشک | Z.air | َZero.Air

اطلاعات فنی گاز هگزا فلوئورید گوگرد | هگزا فلوئورید گوگرد | گاز هگزا فلوئورید گوگرد  | فروش گاز هگزا فلوئورید گوگرد  | خرید گاز هگزا فلوئورید گوگرد

اطلاعات فنی گاز نیتروژن دی اکسید | نیتروژن دی اکسید | گاز نیتروژن دی اکسید | فروش نیتروژن دی اکسید | خرید گاز نیتروژن دی اکسید

اطلاعات فنی گاز اکسید های نیتروژن | اکسید های نیتروژن| گاز اکسید های نیتروژن | فروش اکسید های نیتروژن | خرید گاز اکسید های نیتروژن

اطلاعات فنی گاز سولفید هیدروژن | سولفید هیدروژن | گاز سولفید هیدروژن | فروش سولفید هیدروژن | خرید گاز سولفید هیدروژن

اطلاعات فنی گاز کلر | کلر | گاز کلر | فروش گاز کلر | خرید گاز کلر

اطلاعات فنی گاز گاز اتیلن| گاز اتیلن | گاز اتیلن| فروش گاز اتیلن | خرید گاز اتیلن

اطلاعات فنی گاز نیتروس اکساید| گاز نیتروس اکساید| نیتروس اکساید| فروش گاز نیتروس اکساید| خرید گاز نیتروس اکساید

اطلاعات فنی گاز سولفور دی اکسید | گاز سولفور دی اکسید | سولفور دی اکسید| فروش گاز سولفور دی اکسید | خرید گاز سولفور دی اکسید

اطلاعات فنی گاز گاز نئون | گاز گاز نئون | گاز نئون | فروش گاز گاز نئون | خرید گاز نئون

اطلاعات فنی گاز دی اکسید کربن| گاز دی اکسید کربن | دی اکسید کربن | فروش گاز دی اکسید کربن | خرید گاز دی اکسید کربن

اطلاعات فنی گاز استیلن | گاز استیلن | استیلن | فروش گاز استیلن | خرید گاز استیلن

 • گواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیونگواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیون
 • گواهی17025 آزمایشگاه آزمونگواهی17025 آزمایشگاه آزمون
 • انواع گازهای خالص انواع گازهای خالص
 • انواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالاانواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالا
 • kavianmixgas.com گازهای ترکیبیkavianmixgas.com گازهای ترکیبی
 • kaviangas.ir سپهرگازکاویان درkaviangas.ir سپهرگازکاویان در
 • سیـلندر های گازیسیـلندر های گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازیانـواع رگولاتورهای گـازی
 • انواع پالت و پک انواع پالت و پک
 • انواع تجهیزات گازیانواع تجهیزات گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازی انـواع رگولاتورهای گـازی
 • گازهای ترکیبی,مخلوط های گازیگازهای ترکیبی,مخلوط های گازی
 • انواع گازهای میکس وارداتیانواع گازهای میکس وارداتی
example-image