اطلاعات فنی C2H6 | اتانگاز اتان | اتان | اتان وارداتی | C2H6 | Ethane 

گاز اتان وارداتی در گرید %99.9mol موجود وآماده تحویل میباشد.

گاز اتان گرید %99.9mol در حجم 5 لیتری با فشار 0.75 کیلوگرم در سیلندر کربن استیل موجود میباشد.    

گاز اتان گرید %99.9molدر حجم 10 لیتری با فشار1.5 کیلوگرم در سیلندر کربن استیل موجود میباشد.  

گاز اتان گرید %99.9mol در حجم 50 لیتری با فشار 15 کیلوگرم در سیلندر کربن استیل موجود میباشد.    

گاز 

با خلوص (گرید) حجم (Lit ) وزن (kg)

گاز اتان

99.9 mol% 5 Lit 0.75-1 kg

گاز اتان

99.9 mol% 10 Lit 1.5 kg

گاز اتان

99.9 mol% 50 Lit 15 kg

نمونه ای از گاز ترکیبی ، مخلوط  گازی ، گاز  کالیبراسیون  ،گازهای میکس  داخلی و وارداتی شرکت سپهرگازکاویان : 

این  ترکیبات گازی  در حجم های مختف قابل ارائه میباشد . 

 

گازهای مخلوط  mixture gas

گازهای میکس(MIXGAS)

گازهای کالیبراسیون چند جزئی

30% C2H6*1%C2H2 *C2H4

5% CH4 * 1% C2H6 * 10% CO2 *4% CO * 80 % H2

1% H2*5 PPM CO*30% C2H6*1%C2H2 *N2

0.8% C2H4 * 0.6% C3H6 * 0.2% C3H8 * 98.4% C2H6 

50ppm CO * 500ppm CO2 * 100ppm CH4 * 100ppm C2H4* 100ppm C2H6 * 5ppm C2H2 * He

0.5 %H2* 20% C2H6*C2H4

 

 

 

 

فروش گاز اتان | فروش C2H6| فروش Ethane

نام محصول: گاز اتان | گاز C2H6 | گاز Ethane

مشخصات کلی گاز اتان:

اتان یک ترکیب هیدروکربنی است که در طبیعت به عنوان یک گاز بی بو و بی رنگ در فشار و دمای استاندارد وجود دارد.

با توجه به حضور یک پیوند ساده در ساختار آن، آن را به عنوان یک هیدروکربن آلکان طبقه بندی می کنند، چهار آلکان اولیه متان ، اتان، پروپان و بوتان است.

مانند تمام آلکان ها، اتان نیز بسیار قابل احتراق است، احتراق کامل آن، دی اکسید کربن و آب همراه با انتشار 1561 کیلوژول انرژی در هر مول تولید می شود.

احتراق ناقص گاز اتان منجر به تولید ترکیبات تک کربنی مانند مونوکسید کربن و فرمالدهید می شود. محصولات بی اهمیت اضافی تولید شده در حین احتراق ناقص گاز اتان ، استالدهید، متانول، اتانول و متان هستند.

اتان، ماده ایست آلی به فرمول C2H6، از نظر اندازه بعد از متان است. اتمهاي اتان مولكول را بر اساس قاعدة يك پيوند (يك زوج الكترون) براي هر هيدروژن و چهار پيوند (چهار زوج الكترون) براي هر كربن با پيوندهاي كووالانسي‌ها به هم متصل اند. از آنجا كه هر اتم كربن به چهار اتم ديگر متصل شده است، اوربيتالهاي پيوندي آن (اوربيتالSP3 ) به سمت گوشه‌هاي يك چهاروجهي هدايت مي‌شوند. همچون در متان، پيوندهاي كربن _ هيدروژن از همپوشاني اوربيتال‌های SP3 با اوربيتالهاي s هيدروژن نتيجه مي‌شوند. پيوند كربن – كربن از همپوشاني دو اوربيتالSP3 حاصل مي‌گردد.

نام ماده (فارسی):اتان 

نام ماده (انگلیسی)Ethane  :

نام تجاری (فارسی):اتان 

نام تجاری (انگلیسی):Ethane 

سایر اسامی: بی متیل، دی متیل، اتیل هیدرید، متیل متان

اتانبه عنوان ماده اولیه برای فرایند دی هیدرژناسیون، خوراکی برای پتروشیمی ها و .. کاربرد دارد.این ماده تحریک چشمی و پوستی ندارد. اتان در زیر حد انفجاری، سمی نیست. در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث خفگی می شود.

اتان اولین بار توسط مایکل فارادی در سال 1834 زمانی که یک محلول پتاسیم استات را الکترولیز می کرد ، کشف شد ، نام اتان مشتق شده از “اتر” که در گذشته در لاتین aether و در یونانی aithēr گفته می شده به معنای “هوای بالا” فرمول شیمیایی گاز اتان C2H6 می باشد ، این ترکیب پایدار است و در برابر واکنش مقاومت نشان می دهد ، جرم مولی آن 30.07 گرم بر مول می باشد ، نقطه ذوب آن -181.76° C (89.34 K) و نقطه جوش آن  -88.6° C (184.5 K)  است.

اتان در دما و فشار استاندارد، اتان گازی بی رنگ، بی بو و بسیار قابل اشتعال است.

با توجه به ماهیت غیر قطبی آن ، آن را در حلال های قطبی مانند آب حل می کنند . به طور معمول میزان حلالیتاتان برای تشکیل یک محلول همگن در دمای اتاق بسیار کم است.

نحوه تولید :

پس از متان، اتان دومین جزء تشکیل دهنده گاز طبیعی است. تفاوت گاز طبیعی استحصال شده از میادین مختلف گازی در مقدار اتان از کمتر از 1٪ حجم تا بیش از 6٪ حجم است. تا قبل از سال ١٩٦٠ میلادی، اتان و مولکول های بزرگتر به طور معمول از اجزای متان گاز طبیعی جدا نمی شدند و به سادگی همراه با متان به عنوان یک سوخت سوزانده می شدند. درحالیکه امروزه اتان یکی از مواد اولیه مهم صنایع پتروشیمی است و در حوضه های گاز توسعه یافته از دیگر اجزای گاز طبیعی جدا می شود. اتان همچنین می تواند از گاز نفتی جدا شود، مخلوطی از گازهای هیدروکربنی که به عنوان محصول جانبی پالایش نفت می باشند

مشخصات فنی گاز اتان:

اتان به عنوان یک سوخت پاک دسته بندی شده و همچنین دومین گاز طبیعی عمده زمین پس از متان است.

با توجه به ماهیت غیر قطبی آن، آن را در حلال های قطبی مانند آب حل می کنند؛ به طور معمول میزان حلالیت اتان برای تشکیل یک محلول همگن در دمای اتاق بسیار کم است.

اتان در زیر حد انفجاری، سمی نیست در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث خفگی می شود.

در دمای اتان ، اتان یک گاز قابل اشتعال است. هنگامیکه با هوا به نسبت 12%-3% حجمی مخلوط می شود، تبدیل به یک مخلوط قابل انفجار می شود.

خواص فیزیکی و شیمیائی :

فاز اتان : گاز

دسته  : گاز اشتعال آور اتان

نام شیمیایی اتان :   C2H6

وزن مولکولی اتان  30.069 gr/mol  :

سمیت گاز اتان : نیست

محدوده اشتعال اتان : بسیار قابل اشتعال است .

فرمول مولکولی اتان   C2H6

نقطه ذوب اتان -183°C

فشار بخار اتان : 85.3 psi

نقطه جوش اتان : -89°C

دمای بحرانی اتان : 32.4°C

فشار بخاراتان : 543 psi

غلظت بخاراتان : 1.1

حجم مخصوص اتان : 12.6582 

چگالی بخاراتان : 0.079

 

کاربرد گاز اتان:

استفاده اصلی اتان در صنعت شیمیایی تولید اتن(اتیلن) از طریق فرایند کراکینگ با بخار می باشد.

از لحاظ تجربی، اتان به عنوان یک ماده خام جهت تولید سایر ترکیبات شیمیایی به کار می رود. کلراسیون اتان مدت طولانیست که به عنوان یک روش مقرون به صرفه نسبت به کلراسیون اتن جهت تولید وینیل کلریدها می باشد.

اتان ممکن است به عنوان مبرد درسیستم های تبریدی برودتی به کار رود. در مقیاس کوچکتر، در تحقیقات علمی، اتان مایع جهت انجماد نمونه های غنی از آب برای میکروسکوپ الکترونی به کار می رود. یک فیلم نازک از آب، به سرعت در اتان مایع در 150- درجه سانتی گراد و یا سردتر غوطه ور شده و خیلی سریع یخ می زند. این انجماد سریع، ساختار اشیاء نرم موجود در حالت مایع را تخریب نمی کند.

مشخصات ایمنی گاز اتان:

برخی از اقدامات احتیاطی اضافی در جاییکه اتان به عنوان یک مایع برودتی ذخیره می شود، ضروری است. تماس مستقیم با اتان مایع می تواند به یخ زدگی شدید منجر شود. بخارات اتان مایع، تا هنگامیه که دمای آن ها به دمای اتاق می رسد، سنگین تر از هوا می باشند و در سطح زمین یا مکان های با ارتفاع کمتر جمع شده و در صورت رویارویی با یک منبع احتراق، منبع اتان مایع ردیابی شده و انفجار شدیدی رخ می دهد.

گاز اتان تحت فشار بوده و به شدت آتشزا می باشد و مخزن آن باید به دقت حمل گردد.گاز اتان به سرعت باعث خفگی می گردد.همچنین باید از گرما و جرقه بدور باشد.دمای خود اشتعالی گاز اتان 497 درجه می باشد.سیلندر گاز اتان باید به صورت ایستاده حمل شود و به هیچ وجه قل داده نشود.

گاز (گاز مایع) - شامل گاز تحت فشار؛ ممکن است منفجر اگر گرم می شود.گاز بسیار قابل اشتعال است.

 

برچسب ها :

شرکت سپهرگاز کاویان | اطلاعات فنی اتان | کپسول اتان |سیلندر اتان | اتان مایع | گاز اتان | گاز اتان آزمایشگاهی| کاربرد اتان در صنعت | کاربرد گاز اتان در صنعت | خرید اتان |خرید گاز اتان |خرید گاز اتان آزمایشگاهی | فروش اتان | فروش گاز اتان | اتان چیست ؟ | علامت اختصاری اتان| اطلاعات فنی اتان |شارژ گاز اتان آزمایشگاهی | اتان صنعتی |گازاتان صنعتی |شارژ گازاتان صنعتی | اتان خلوص بالا |خرید اتان| علامت اختصاری اتان | اطلاعات فنی اتان|اتان خلوص بالا| اتانhigh purity |اتان چه کاربردهایی دارد | کاربرد اتان در صنعت چیست ؟ | اتان | Ethane | بي متيل| دي متيل | اتيل هيدريد |متيل متان | تاریخچه اتان | C2H6 | موارد مصرف اتان | فرمول ساختاری اتان | خواص فیزیکی و شیمیایی اتان |جرم مولکولی اتان | فرمول مولکولی اتان| دانسیته اتان | نقطه ذوب اتان | نقطه جوش اتان | دياگرام فرآيند اتان | اطلاعات ایمنی اتان |گاز میکس اتان|کالیبراسیون اتان|گاز ترکیبی اتان| گاز مخلوط گاز اتان 

example-image