اطلاعات فنی O2 | اکسیژن



 

گاز اکسیژن اکسیژن طبی اکسیژن وارداتی | اکسیژن داخلی | O2 | Oxygen

گاز اکسیژن طبی %99mol >  ،  اکسیژن صنعتی و  %99mol >  ، اکسیژن گرید %99.995mol و گاز اکسیژن خلوص بالا وارداتی گرید %99.999mol موجود میباشد.

گاز اکسیژن طبی گرید %99mol در سیلندر 10 لیتری کربن استیل  با فشار 120 بار موجود میباشد.

گاز اکسیژن صنعتی گرید %99mol در سیلندر 40 لیتری کربن استیل با فشار 120 بار موجود میباشد.

گاز اکسیژن داخلی گرید %99.995mol در سیلندر 5 لیتری کربن استیل  با فشار 70 بار موجود میباشد.

گاز اکسیژن داخلی گرید %99.995mol در سیلندر 10 لیتری کربن استیل با فشار 70 بار موجود میباشد.

گاز اکسیژن داخلی گرید %99.995mol در سیلندر 40 لیتری کربن استیل  با فشار 140 بار موجود میباشد.

گاز اکسیژن داخلی گرید %99.995mol در سیلندر 50 لیتری کربن استیل با فشار 140 بار موجود میباشد.

گاز اکسیژن وارداتی گرید %99.999mol در سیلندر 5 لیتری کربن استیل  با فشار 70 بار موجود میباشد.

گاز اکسیژن وارداتی گرید %99.999mol در سیلندر 10 لیتری کربن استیل با فشار 70 بار موجود میباشد

گاز  اکسیژن وارداتی گرید %99.999mol در سیلندر 50 لیتری کربن استیل  با فشار 140 بار موجود میباشد.

 

گاز

با خلوص(گرید) 

حجم (Lit)

(bar)فشار 

 گاز اکسیژن

> 99 mol%

10 Lit

120 bar

 گاز اکسیژن

صنعتی

40 Lit

120 bar

 گاز اکسیژن

> 99 mol%

40 Lit

120 bar

 گاز اکسیژن

> 99 mol%

50 Lit

120 bar

 گاز اکسیژن

99.995 mol%

5 Lit

70 bar

 گاز اکسیژن

99.995 mol%

10 Lit

70 bar

 گاز اکسیژن

99.995 mol%

40 Lit

140 bar

 گاز اکسیژن

99.995 mol%

50 Lit

140 bar

 گاز اکسیژن وارداتی 

99.999 mol%

5 Lit

70 bar

گاز اکسیژن وارداتی 

99.999 mol%

10 Lit

70 bar

گاز اکسیژن وارداتی 

99.999 mol%

50 Lit

140 bar

 

گاز اکسیژن |Oxygen gas|O2

نمونه ای از گاز میکس  ، مخلوط  های گازی ، گاز های کالیبراسیون  ،گازهای میکس  داخلی و وارداتی شرکت سپهرگازکاویان : 

این  ترکیبات گازی  توسط کارشناسان شرکت سپهرگاز کاویان در حجم های مختف قابل ارائه میباشد .

گازهای مخلوط  mixture gas

گازهای میکس(MIXGAS)

گازهای کالیبراسیون چند جزئی

4.90  PPM O2*N2

5%O2 N2 

1%O2 * 2%CO2%*N2

10 PPM O2*N2

18%O2*AR

20%O2*8%SO2*N2

8ppmO2*N2

14.30%AR*O2

8%O2*12%SO2*N2

30% O2 HE 

14.91%O2*N2

8 % O2 N2

 

اگر چه اکسیژن ، پیرامون ما را فرا گرفته است اما تا 200 سال پیش هنوز هیچ کس آن را به درستی نمی شناخت.اکسیژن  اولین بار در سال 1773 میلادی توسط دانشمندی سوئدی به نام " ویلهام شیلهکشف شد. او اکسیژن  را "هوای آتشین" نامید زیرا مواد به خوبی  در آن می سوختند. کتاب او درباره ی این کشف تا سال 1777 منتشر نشد.

 در همان زمان در انگلستان، جوزف پریستلی بدون آگاهی از کشف شیله، اکسیژن  را کشف کرد. او در سال 1775 میلادی گزارش کشف خود را در نشست عمومی فرهنگستان علوم سلطنتی انگلستان ارائه داد. به همین دلیل است که کشف اکسیژن  را به پریستلی نسبت می دهند.

 اول آگوست 1774 پریستلی به کمک یک ذره بین بزرگ از نور خورشید برای گرما دادن برخی از مواد استفاده کرد. یکی از موادی که او گرما داد، جیوه بود.جیوه مایعی نقره ای رنگ به نام جیوه بود. در اثر حرارت ذره های پودر مانند قرمز رنگی در سطح جیوه پدیدار شدند. او به دقت این پودر قرمر رنگ را جمع آوری کرد و حرارت داد. در نتیجه ی این عمل یک گاز بی رنگ به دست آمد.او دریافت که:

یک شمع در این گاز بهتر از هوا می سوزد.

یک موش در ظرف در بسته ای که از این گاز پر شده باشد نسبت به ظرفی که از هوا پر شده است مدت بیش تری زنده می ماند.

یک تکه ذغال چوب در حال سوختن در این گاز، شعله ور تر می شود.

در این قسمت به بیان برخی از ویژگی های اکسیژن  می پردازیم:

عدد اتمی اکسیژن 8 می باشد، این عدد این عنصر دارای 8 الکترون و 8 پروتون و 8 نوترون است.

اکسیژن  عنصری غیرفلزی است و شعاع اتمی آن 0.65 آنگستروم  می باشد. دارای ساختار کریستالی مکعبی شکل است، از لحاظ ساختار اوربیتالی می توان به صورت زیر نوشته می شود :

 1s2 2s2p

 انرژی یونیراسیون برای اولین، دومین و سومین الکترون در اتم اکسیژن به ترتیب عبارتند از: 13.618 و 35.117 و 54.934 .

تقریباً 21 درصد از اتمسفر زمین از اکسیژن تشکیل شده است و اغلب از اکسیژن در جوشکاری، تصفیه آب و تهیه سیمان استفاده می شود، هم چنین برای سوختن و احتراق به این ماده نیازمندیم.اکسیژن عنصر گازی است که در سال 1774 توسط Joseph Priestley, Carl Wilhelm Scheele از کشورانگلستان و سوئد کشف گردید . این گاز از مایع سازی و فشرده سازی هوا بدست می آید . 21% از حجم هوا را این گاز تشکیل می دهد . 

وزن اتمی این عنصر برای دیگر عناصر تا سال 1961 به عنوان پایه شناخته شده بود قبل از اینکه کربن 12 از سوی اتحادیه بین المللی شیمی کاربردی و محض به عنوان وزن اتمی استاندارد شناخته شد

یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن O وعدد اتمی آن ۸ است. یک عنصر زیستی بوده و همه جا چه در زمین و چه در کل جهان هستی یافت می‌شود. مولکول اکسیژن(O2) در زمین از نظر ترمودینامیکی ناپایدار است ولی توسط عمل فتوسنتز باکتری‌های بی هوازی و در مرحله بعدی توسط عمل نور ساخت گیاهان زمینی به وجود می‌آید.

ویژگی‌های اکسیژن :

 

 

اکسیژن در دما و فشار استاندارد به صورت گاز است که حاوی دو اتم اکسیژن به فرمول شیمیاییO2 است. اکسیژن عنصر مهم هوا است و از طریق عمل فتوسنتز گیاهان تولید شده و برای تنفس حیوانات لازم است. واژه اکسیژن  از دو واژه یونانی  (Oxus ترش) و (Gennan زایش) ساخته شده است یعنی چیزی که از آن ترشی پدید می‌آید. در فارسی می‌توان برای آن واژه ترشمایه را بکار برد. (برابرهای زبانهای دیگر برای واژه اکسیژن مثلآ آلمانی Sauerstoff و هلندی zuurstof هم دقیقآ همین معنی ترشمایه را می‌دهد). اکسیژن مایع و جامد رنگ آبی کمرنگ داشته و هر دو بسیار پارامغناطیس می‌باشند. اکسیژن مایع معمولاً با عمل تقطیر جزئی هوای مایع به دست می‌آید. درصد حجمی اکسیژن ۲۱٪ است

کاربردهای اکسیژن :

اکسیژن به عنوان اکساینده کاربرد بسیار زیادی داشته، و تنها فلوئور از آن الکترونگاتیوتر است. اکسیژن مایع به عنوان اکسید کننده در نیروی حرکتی موشکها استفاده می‌شود. از آنجا که اکسیژن برای تنفس ضروری است در پزشکی کاربرد دارد. گاهی اوقات کسانی که کوه نوردی می‌کنند یا در هواپیما پرواز می‌کنند، مخازن اکسیژن همراه دارند (به عنوان هوا). اکسیژن در جوشکاری و ساخت فولاد و همچنین متانول نیز کاربرد دارد.

اکسیژن به عنوان یک ماده آرامش بخش، سابقه کاربرد دارد که تا زمان حال نیز ادامه دارد و بارهای اکسیژن در مهمانی‌ها و بزم‌های امروزی وجود دارد. در سده ۱۹ اکسیژن معمولاً با اکسید نیترات ترکیب می‌شد که اثر تسکین دهنده دارد.

زندگی و تنفس گیاهان و حیوانات وابسته به این عنصر است

اکسیژن دارای نه ایزوتوپ استاکسیژن  طبیعی ترکیبی از سه ایزوتوپ است. اکسیژن  18 اکسیژن پایدار که در ترکیب آب یافت می شود. از اکسیژن غنی شده برای سوخت کوره فولاد استفاده می شود. استفاده مهم دیگر این گاز در ساخت گازهای آمونیاک و متانول اکسید اتیلن و هیدروکربن اشباع نشده است

ترکیباتاکسیژن  که عنصری با واکنش پذیری خیلی بالا است بیش از صدها و هزارها ترکیبات آلی و غیر آلی را دارد

تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تجزیه 

اسپکترومتر جرمی ، میکروسکوپ ، کرماتوگرافی مایع و گازی ، اشعه x ، جذب اتمی ، مادون قرمز ، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و اسپکترومتر نشری 

کاربرد : در ساخت فولاد ، جوشکاری ، تصفیه آب و سیمان بکار میرود .

همچنین برای ادامه حیات ضروری است .همچنین در سوخت راکتورهای هسته ای نیز کاربرد دارد

پیشینه اکسیژن :

اکسیژن در سال ۱۷۷۱ از سوی داروساز سوئدی کارل ویلهلم شیله کشف شد، ولی این کشف خیلی سریع شناخته نشد و با اکتشاف مستقل جوزف پریستلی به طور گسترده تری شناخته شد، و از سوی آنتوان لورن لاووزیه در سال ۱۷۷۴ نام‌گذاری شد.

پیدایش اکسیژن :

اکسیژن فراوان‌ترین عنصر در پوسته کره زمین است و برآوردهایی در این زمینه وجود دارد که مقدار آن را ۴۶٫۷٪ ذکر می‌کنند. اکسیژن ۸۷٪ اقیانوسها (به صورت آب H2O ۲۰٪ درصد جو زمین به صورت اکسیژن مولکولی، 2O، یا 3Oازن) را به خود اختصاص می‌دهد. ترکیبات اکسیژن بویژه اکسید فلزات و سیلیکات‌ها، کربناتها معمولاً در خاک و تخته سنگ‌ها یافت می‌شوندآب یخ زده یک جسم سخت متداول بر روی سیارات دیگر و ستاره‌های دنباله دارمی‌باشد. کلاهک‌های یخ کره مریخ از دی اکسید کربن منجمد تولید شده اند. ترکیبات اکسیژن در سراسر کهکشان یافت می‌شوند و طیف نور اکسیژن اغلب در ستاره ها دیده می‌شود.

ترکیبات اکسیژن :

الکترون به خاطر وجود الکترونگاتیویتی، اکسیژن تقریباً با تمام عناصر دیگر پیوند شیمیایی تشکیل می‌دهد(که این مطلب منشا تعریف اصلی اکسید شدن می‌باشد). تنها عناصری که تحت عمل اکسایش قرار نمی‌گیرند گازهای اصیل هستند. یکی از معروف‌ترین این اکسیدها اکسید هیدروژن یا آب است، سایر اکسیدهای معروف دیگر ترکیبات کربن و اکسیژن هستند مانند دی اکسید کربن ، الکلها (R-OH)، آلدئیدها (R-CHO) و کربوکسیلیک اسیدها.(R-COOH) رادیکالهای اکسیژن مانند: کلراتها، پرکلراتها ، کروماتها، دی کروماتها، پرمنگناتها و نیتراتها  واکسایندههای قوی هستند. خیلی از فلزات مانند آهن با اتم اکسیژن پیوند برقرار می‌کنند اکسید آهن، ازن، با عمل تخلیه برق ایستایی (الکترواستاتیکی) در حضور مولکول اکسیژن شکل می‌گیرد. ملوکول اکسیژن دوتائی نیز شناخته شده، که از جزء کمی از اکسیژن مایع را تشکیل می‌دهداپوکسیدها و اترها موادی هستند که در آن اتم اکسیژن قسمتی از یک حلقه سه اتمی هستند.

ایزوتوپ‌های اکسیژن :

اکسیژن طبیعی مخلوطی از سه ایزوتوپ پایدار هست: اکسیژن -16 (99.759 درصد)، اکسیژن-17 (0.037 درصد) و اکسیژن -18 (0.204 درصد).

اکسیژن ده ایزوتوپ پرتوزا نیز دارد. ایزوتوپ‌های پرتوزایی همه، نیمه عمری کمتر از سه دقیقه دارند. بیشترین نیمه عمر را اکسیژن -15 (124 ثانیه) دارد که در بررسی تنفس پستانداران استفاده می شود.

هشدارهای اکسیژن :

اکسیژن در فشارهای نسبی بالا می‌تواند سمی باشد.

قرارگرفتن طولانی در معرض اکسیژن خالص می‌تواند برای شش و سامانه عصبی سمی باشد. تأثیرات ریوی شامل آماس شش (ورم ریه) کاهش ظرفیت شش و آسیب به بافتهای ششی می‌باشد. تأثیرات بر سامانه عصبی شامل کاهش بینایی، تشنج و اغما می‌شود.

همچنین مشتقات خاصی از اکسیژن ، مانند ازون، پروکسید هیدروژن و رادیکالهای هیدروکسیل و سواکسیدها بسیار سمی می‌باشند. بدن سازوکارهایی را برای مقابله با این گونه‌ها توسعه داده. برای نمونه، عامل طبیعی گلوتاتیون (glutathione) و بیلی روبین که فراورده بخش شدن طبیعی هموگلوبین است، می‌توانند به عنوان یک پاداکسید (ضد اکسید) عمل کنند. منابع تمرکزیافته اکسیژن باعث احتراق سریع شده و بنابراین، در کنار فراورده‌های سوختی خطر گسترش سریع آتش سوزی و انفجار وجود دارد.

آتشی که در مخازن اکسیژن آپولو رخ داد به این دلیل سریع گسترش پیدا کرد، که فشار جوی اکسیژن در حالت معمولی بود؛ در حالی که هنگام عملیات پرتاب این فشار باید یک سوم فشار جوی معمولی باشد.

اطلاعات فنی اکسیژن

اکسیژن سومین عنصر از نظر فراوانی در طبیعت است که این عنصر درخورشید و سیکلهای کربن و نیتروژن وجود دارد

در اتمسفر سیاره مریخ 15 درصد اکسیژن وجود دارد. این عنصر و ترکیبات آن 49.2 درصد وزن پوسته زمین را اختصاص می دهند. حدود دو سوم حجم بدن ما و نه دهم آب از اکسیژن تشکیل شده است. در آزمایشگاه اکسیژن از الکترولیز آب یا از گرما دادن کلرات پتاسیم با دی اکسید منگنز به دست می آید

اکسیژن گازی بی بو بی رنگ و بی مزه است به فرمهای گاز و مایع وجود دارد خاصیت پارا مغناطیسی نیز دارد

ازون از ترکیبات هیدروژن است که به صورت خیلی فعال وجود دارد و این ترکیب توسط تخلیه الکتریکی یا نور ماورا بنفش اکسیژن تولید می شود

ازن از اشعه های ماورابنفش خورشید که مضر هستند جلوگیری می کند تا این اشعه ها از خورشید به زمین نرسد. آلوده کننده های اتمسفر تاثیر خیلی بدی روی لایه ازون می گذارند. ازون گازی سمی است. ازون گازی رنگ آبی است و ازون مایع به سیاه و ازون جامد بنفش تیره می باشد. قطر این لایه سه میلیمتراست

اثرات اکسیژن بر سلامتي انسان

همه انسانها براي نفس کشيدن به اکسیژن نيازمند هستند، اما مانند بسياري موارد ممکن است اکسیژن مناسب نباشد. اگر فردي مقدار زيادي اکسیژن  براي مدت زمان طولاني تنفس کند، به ششهايش آسيب ميرسد. تنفس 50 تا 100 درصد اکسیژن در فشار نرمال در مدت زمان طولاني سبب مشکلاتي در ريه ميشود. افرادي که به طور مداوم يا گه گاه در معرض اکسیژن خالص قرار ميگيرند، بايد قبل و پس از انجام کار تحت آزمايشهاي ريوي قرار بگيرنداکسیژن در دماهاي پايين ذخيره ميشود و بنابراين افرادي که در محيط پر اکسیژن فعاليت ميکنند بايد لباسهاي مخصوص بپوشند تا بافتهاي بدن آنها از يخزدگي برحذر باشد

اثرات زيست محيطي اکسيژن :

هيچ اثر منفي از اکسیژن در محيط زيست گزارش نشده است

جابجائی و انبارش :

این اکسیژن شدیدا خاصیت اکسید کننده گی دارد در این حالت خطر حریق و انفجار جدی می باشد

مایع اکسیژن یک مایع برودتی است و دمای بسیار پائینی دارد . و همچنین خطر انجماد و یخ زدگی بدن را دارد.

افرادی که با  اکسیژن مایع کار می کنند می بایست طرز کار و حمل آن را بصورت کامل آموزش دیده باشند.  

درجه حرارت محیط می بایست کمتر از 52 درجه سانتی گراد باشد.

 سیلندرها در محل نگهداری می بایست بصورت ایمن مهار گردند .

محل نگهداری کلیه سیلندرهای تحت فشار می بایست به دور از آتش باشد.

 

اطلاعات سم شناختی : 

 

هرگز نباید اکسیژن محیط بیش از 21 درصد باشد زیرا آسیب کلی به سیستم اعصاب و قلب و سیستم تنفس وارد می نماید و در نهایت موجب مرگ مصدوم خواهد شد.

مسمومیت تنفسی: اکسیژن  در صورتیکه در محیط بالاتر از حد معمول باشد به سیستم اعصاب ، دستگاه تنفسی آسیب می رساند و موجب آسیب به شش ها و ادم ریوی می گردد. 

میزان تاثیر گازها بر روی بدن به سه  عامل بستگی دارد .

1- میزان سمیت گاز

 2- درصد گاز پخش شده در محیط

3- زمان تنفس  مصدوم

مسمومیت پوست:این ماده از راه تماس پوستی یا استنشاق ، جذب پوستی می شود.

سایر اطلاعات:سیستم هائی که ممکن است تحت تاثیر این ماده قرار گیرند عبارتند از :دستگاه تنفسی، دستگاه قلبی عروقی، سیستم عصبی، بینائی،جنین

پایداری و واکنش پذیری : 

پایداری اکسیژن گاز اکسیژن  در مجاورت مواد قابل اشتعال مانند چربی و گریس و ...  نا پایدار است.

مواد ناسازگار اکسیژن :مایع  اکسیژن در مجاورت مواد قابل اشتعال مانند چربی و گریس و ...  نا پایدار است.

نام شیمیائی : اکسیژن

درگاز اکسیژن :اکسیژن مولکولی ،اکسیژن فشرده 

در مایع اکسیژن: اکسیژن مولکولی LOX

وزن مولکولی اکسیژن:31.9988g/mol

فرمول شیمیایی اکسیژن :O2

عدد اتمی اکسیژن:8 

جرم اتمی اکسیژن: 15.999

نقطه ذوب اکسیژن: C°-226.15 

نقطه جوش اکسیژن: C°-182.8

شعاع اتمی اکسیژن: Å 0.6

ظرفیت اکسیژن:2

رنگ اکسیژن   : بی رنگ

حالت استاندارد اکسیژن  : گاز

حالت اکسیداسیون اکسیژن: 2, 4, -4

درجه اشتعال اکسیژن: در حالت گازی غیر قابل اشتعال 

شماره ایزوتوپ اکسیژن: 3

برچسب ها :

 شرکت سپهر گاز کاویان | اکسیژن|کاربرد اکسیژن در صنعت| علامت اختصاری اکسیژن | اطلاعات فنی اکسیژن | کپسول اکسیژن| اکسیژن مایع| کاربرد اکسیژن در صنعت|کاربرد گاز اکسیژن در صنعت|اکسیژن برای دستگاههای لیزر| مصرف اکسیژن| مصرف گاز اکسیژن|مصرف گاز اکسیژن آزمایشگاهی| شارژ اکسیژن| شارژ گاز اکسیژن| شارژ گاز اکسیژن آزمایشگاهی | گاز اکسیژن | گاز Oxygen | گاز  O2| خرید کپسول اکسیژن | فروش کپسول اکسیژن | فروش کپسول اکسیژن طبی | فروش کپسول اکسیژن صنعتی | سیلندر گاز اکسیژن | خرید سیلندر اکسیژن | فروش سیلندر گاز اکسیژن |مراقبت های ویزه کار با اکسیژن|  گاز اکسیژن چیست؟ | علامت اختصاری گاز اکسیژن | سیلندر اکسیژن | کاربرد اکسیژن در تابلوهای تبلیغاتی |  کاربرد اکسیژن در پزشکی | شارژ گاز اکسیژن  |اکسیژن طبی | اکسیژن صنعتی | اکسیژن وارداتی | اکسیژن گرید 2 | اکسیژن 99 درصد | اکسیژن گرید 4.5 | اکسیژن 99.995درصد | اکسیژن گرید5 |فروش ویژه اکسیژن | گاز ترکیبی اکسیژن | گاز میکس اکسیژن | گاز کالیبراسیون اکسیژن | مخلوط های گاز اکسیژن| 

example-image