شرکت صنعتی سپهر گاز کاویان ( تولید کننده انواع گازهای آزمایشگاهی و صنعتی)


شرکت سپهر گاز کاویان با بیش از 15 سال سابقه فعالیت کارشناسان خود در زمینه گازهای تحت فشار، دارنده گواهینامه IMS,و گواهی نامه ی آزمایشگاه ازمون و آزمایشگاه کالیبراسیون مفتخر است تا با بهره گیری از سیستم نوین مدیریتی و برخورداری از پشتوانه تجارب کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه تهیه و تولید انواع گازهای خالص, مخلوط های گازی (ترکیبات گازی و یا گازهای ترکیبی میکس), گاز های کالیبراسیون و گازهای آزمایشگاهی با خلوص بالا نیازهای صاحبان مشاغل مختلف را تأمین نماید.

با توجه اینکه تأمین این نیازها مستلزم شناخت دقیق انواع گازها می باشد این مجموعه توانسته است با جلب رضایت مشتریان خود تا حد بسیار مطلوبی قابلیت خود را در این زمینه به اثبات برساند.

شرکت سپهر گاز کاویان که بزرگترین و معتبر ترین توزیع کننده گازهای مختلف از جمله هلیوم به اقصی ایران است, گاز را در سیلندرهای با ظرفیت 2 , 5 ,10 , 20 , 40 و 50  لیتری مختلف مطابق با نیاز مشتری با شبکه ی توزیع مناسب ,به روز و پر سرعت در اختیار مشتریان قرار می دهد.

ما شما را تا قله های ترقی و پیشرفت همراهی می نماییم.

فعالیت شرکت

ارائه محصولات گازی متناسب با درخواست مشتریان و پیشنهادات فنی (سرتیفیکیت معتبر ) جهت خرید مناسب.( نیتروژن N2, آرگون AR, هلیم HE, هیدروژن H2, اکسیژن O2, متانCH4, هوای خشک Z.AIR, دی اکسیدکربنCO2, پروپانC3H8, سولفید هیدروژنH2S,دی اکسیدگوگردSO2, مونوکسیدکربنCO, استیلنC2H2    نرمال بوتانN,BUTANE , ایزو بوتان ISO,BUTANE, نیتروس اکساید N2O, نیتریک اکسایدNO, .... )

ساخت انواع مخلوط های گازی (گاز میکس)در رنج های درصد و پی پی ام تا بیش از 8 جزء در یک سیلندر با دقت بالا و ارائه سرتیفیکیت.

2, انواع ترکیبات گازی |گازهای مخلوط  | گاز ترکیبی |گاز میکس | mixture Gas Calibration | مخلوط گازها | Mix Gas | گاز لیزر گازهای لیزر شامل : مخلوطهای گاز لیزر –مخلوط گازغواصی – انواع گازهای کالیبراسیون ,  و مخلوط های گازی مورد مصرف در صنایع مختلف و  مراکز تحقیقاتی,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در پتروشیمی ها ,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در دانشگاه ها ,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در محیط زیست,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در صنعت برق,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در صنعت هوا و فضا,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در صنایع غذایی,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در صنایع معدنی و شیشه,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در صنایع داروسازی,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون در پزشکی ,ترکیبات گازی,گاز مخلوط,گاز میکس برای لیزر,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون برای سنجش آلایندگی,مخلوط گاز و گاز کالیبراسیون برای سیمان سازی , میکسp10 پیتن,میکس G21 ,G231,میکس دودکش

میکس لیزر (  C5%CO2 * 40% HE* N2) و (C5% CO2 *61% HE * N2)

 هوای فشرده ,Z.AIR, هوای خشک(هوای سنتزی)( O20.5% O2 *79.5% N2)

 20PPM H2S*N2 تمامی ترکیبات گازی بنا به درخواست مشتری

آنالیز گاز های آزمایشگاهی با دستگاه GC

تأمین مایعات گازی اکسیژن, نیتروژن و آرگون با موبایل تانک.

نصب و راه اندازی سیستم های سانترال گاز.

تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز. ( انواع رگولاتور گازی, سیلندرهای گازی, پالت های گازی, پک های گازی و .... )

تمامی گاز های فوق در کپسول با ظرفیت های 1 تا 50 لیتر و همچنین در سیلندر های یکبار مصرف قابل ارائه میباشد.

شرکت سپهر گاز کاویان وارد کننده و توزیع کننده سیلندرهای هلیوم در ایران , همزمان فروش , پخش , صادرات و شارژ انواع سیلندرهای هلیم را نیز انجام میدهد.

Gas sphere mining company Ltd and more than 15 years experience of experts in the field of high pressure gases, the holder IMS, is proud to take advantage of modern management system and to support the experiences of experts and specialists in the field of preparation and production of all kinds pure gases, gas mixtures (gaseous compounds or synthetic gas mix), gas calibration and test gases of high purity, imported gas balance and meet the needs of different business owners to provide, in meeting the needs of its consumers, leading it considered. The company has the ability to present and support services and the availability of goods in stock demand faster product delivery capability within one business day across the country said.

 

Gas sphere mining company largest and most respected distributor of various gases such as helium to around Iran, gas cylinders with a capacity of 2, 5, 10, 20, 40 and 50 liter different according to customer requirements with the right distribution network, Date and high,speed puts customers.

We invite you to join our peaks of progress and development.

Activity:

 Presentation of gaseous products according to customers' requests and technical proposals (certificate valid) for the purchase of the right. (Nitrogen, N2, Ar AR, Helium HE, hydrogen H2, oxygen O2, methane CH4, dry air Z.AIR, carbon dioxide CO2, propane C3H8, hydrogen sulfide, H2S , sulfur dioxide SO2, carbon monoxide CO, acetylene C2H2, n,butane N,BUTANE, iso,butane ISO,BUTANE, nitrous oxide N2O, nitric oxide, NO, ....)

Production of gas mixtures (gas combined) in the range of percentages and ppm up to 8 component in a cylinder with high accuracy and provide certificate.

2. The gas composition | mixed gases | gas mixture | Gas mix | mixture Gas Calibration | mixed gases | Mix Gas | Gas laser | laser gases including laser gas mixtures ,Mkhlvt Gazghvasy , A variety of calibration gases , gas mixture used in industry and research centers,mixed gas and calibration gas in petrochemical plants, gas and calibration gas ,Mkhlvt ,Mkhlvt universities calibration gas in the environment,mixed calibration gas in the power industry,mixed calibration gas in the air industry and space,mixed gas and calibration gas mixture in the food industry, mining and glass,calibration gas mixtures, calibration gas mixtures in the pharmaceutical,medical ,Trkybat gas,gas calibration gas mixtures for laser,gas mix ,Mkhlvt gas calibration for measurement calibration gas emissions,mix for cement

   Mix laser (C5% CO2 * 40% HE * N2) and (C5% CO2 * 61% HE * N2)

   Compressed air, Z.AIR, dry air (synthetic air) (O20.5% O2 * 79.5% N2)

    20PPM H2S * N2

   The gaseous components according to customer's request

 Laboratory gas analysis by GC

 Supply of gas liquid oxygen, nitrogen and argon by mobile tanks.

 Installation of gas central systems.

 Procurement and construction equipment. (Types of gas regulators, gas cylinders, pallets, gas, gas packs, etc.)

All the extra gas in cylinders with a capacity of 1 to 50 liters, as well as disposable cylinders is available.

Company KAVIAN importer and distributor of cylinders of helium gas sphere in Iran, at the same sale, distribution, export and charging of helium cylinders also do.

 

برچسب ها

سپهر گاز کاویان / تولید کننده گاز ترکیبی, گاز میکس, گازهای کالیبراسیون, گازهای آزمایشگاهی, خلوص بالا, گازهای ترکیبی لیزر, گازهای لیزر, مخلوط های گازی, گازهای

N,BUTANE , ایزو بوتان ISO,BUTANE, نیتروس اکساید N2O, نیتریک اکسایدNO گاز خالص ، گاز میکس ، گاز ترکیبی ، گاز مخلوط ، گاز اکسیژن ، گاز هلیم ،

گاز نیتروژن ، گاز بوتان ، گاز متان ، گاز پروپان ، گاز هیدروژن ، گاز کربن دی اکسید ، گاز منواکسیدکربن ،

N2, آرگون AR, هلیم HE, هیدروژن H2, اکسیژن O2, متانCH4, هوای خشک Z.AIR, دی اکسیدکربنCO2, پروپانC3H8, سولفید هیدروژنH2S,دی اکسیدگوگردSO2

 

 

 

 • گواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیونگواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیون
 • گواهی17025 آزمایشگاه آزمونگواهی17025 آزمایشگاه آزمون
 • انواع گازهای خالص انواع گازهای خالص
 • انواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالاانواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالا
 • kavianmixgas.com گازهای ترکیبیkavianmixgas.com گازهای ترکیبی
 • kaviangas.ir سپهرگازکاویان درkaviangas.ir سپهرگازکاویان در
 • سیـلندر های گازیسیـلندر های گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازیانـواع رگولاتورهای گـازی
 • انواع پالت و پک انواع پالت و پک
 • انواع تجهیزات گازیانواع تجهیزات گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازی انـواع رگولاتورهای گـازی
 • گازهای ترکیبی,مخلوط های گازیگازهای ترکیبی,مخلوط های گازی
 • انواع گازهای میکس وارداتیانواع گازهای میکس وارداتی
example-image