گاز کالیبراسیون


گاز کالیبراسیون | گازهای مخلوط| گاز ترکیبی | گاز میکس |Mix Gas|mixture Gas Calibration مخلوط های گازی 

شرح محصول

شرکت سپهر گاز کاویان دارنده گواهینامه استاندارد 17025 از مرکز ملی  تائید صلاحیت ایران در زمینه کالیبراسیون انواع دتکتور های گازی  و گاز سنج ها و آنالایزرهای دود و دودکش ها , تولید کننده انواع گازهای کالیبراسیون در مقدار های ppm و ppb  و درصد را بشدا دقت و صحت بالا و انجام انالیز همراه با صدرو گواهینامه ی شرکت سسپهرگاز میباشد

انالایزر ها و دستگاه های گاز سنج و دتکتور ها به صورت دوره ایی به دلیل گذر زمان و فرسودگی و اتفاقات غیر قابل پیش بینی نیاز به کالیبراسیون مباشد که طی این عمل صحت و دقت داده های مترولوژیکی دستگاه  های ازمون کنترل شود

توضیحات و کاربرد

از جمله گاز های کالیبراسیون و مخلوط های گازی که برای کالیبره دتکتور ها و انالایزر ها به کار میرود میتوان به موارد زیر اشاره کرد

-          گازهای کالیبراسیون LEL CH4 (کمترین حد اتشگیری متان) و LEL H2 (کمترین حد اتشگیری هیدروژن)  در بالانس ; Z.Air (هوای خشک)  و در بالانس گاز هایی مانند Ar (آرگون)

-          مخلوط گازی H2S (هیدروژن سولفید) به صورت PPM و درصد در بالانس نیتروژن و هوایی خشک (مانند25PPM H2S * Z.Air)

-          میکس کالیبراسیون 5 گاز برای کالیبره دتکتور های گازی : 100PPM CO * 25PPM H2S * 50%LEL CH4 * 18%O2 * N2

-          ترکیبات گازی H2 * Ar * O2 * N2 * He * CH4 * CO در مقادیر مختلف درصدی و PPM برای کالیبراسیون ستون TCD دستگاه گاز کروماتوگرافی

-          مخلوط های گازی هیدروکربنی به صورت درصدی , PPM برای کالیبراسیون ستون FID دستگاه  GC

-          مخلوط های گازی مخلوط هلی گازی جهت کالیبره گاز سنج ها, مانند                                                    : 1800 PPM C3H8 *14% CO2 * 4% CO*1% O2 * N2

-          مخلوط گازی SO2 (سولفور دی اکسید) جهت کالیبراسیون به صورت PPM  و درصدی

-          مخلوط های گازی Cl (کلر) به صورت ppm جهت کالیبزاسیون دتکتور های گازی

-          میکس امونیاک به صورت ppm جهت کالیبراسیون

-          مخلوط های گازی NOx با مقادیر ppm جهت کالیبراسیون دتکتور های گازی

-          گاز کالیبراسیون N2O به صورت PPM

-          مخلوط های گازی خانواده مرکاپتان مانند متیل مرکاپتان (Methanethiol) اتیل مرکاپتان (Ethane thiol) پرپیل مرکاپتان ( Propane thiol ) و.... به صورت ppm و ppb و درصدی

-          مخلوط گازی CO2  و CO به صورت ppm و ppb جهت کالیبراسیون دتکتور های گازی

قابل توجه صنایع مختلف : امکان شارژ انواع گازهای آزمایشگاهی ,گاز کالیبره, ،گازهای میکس، گاز کالیبراسیون(mixture Gas Calibration) ، مخلوط های گازی و گازهای ترکیبی(Mix Gas) در سیلندرهای بنا به سفارش مشتری در سپهر گاز کاویان فراهم شده است و صرف هزینه های گزاف واردات و زمان تحویل طولانی مدت در این خصوص مرتفع گردیده است.

مصارف گاز کالیبراسیون و گاز های ترکیبی (گاز میکس )  : این گازها عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای گازهای مختلف استفاده می شود و در کروماتوگرافی گازی، آنالیزورهای مختلف، کوانتومتر و آزمایشگاه می باشد.

برخی از انواع رایج گازسنج های موجود در بازار ایران به شرح زیر می باشد .

 الف : دستگاه گاز کروماتوگرافی

 • کروماتوگرافی گازی یکی از روش های کروماتوگرافی است که برای جداسازی اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود. در کروماتوگرافی گازی، فاز متحرک یک گاز بی اثر است.   فاز ساکن یک ماده جاذب جامد یا مایع پوشش داده شده و یا دارای پیوند با یک جامد بر روی دیواره ستون پرشده یا ستون موئینه است. در این روش گاز حامل اجزای نمونه را درون ستون حرکت می­دهد و این اجزا بین دو فاز ساکن و متحرک با برقراری توزیع می­شوند. جدا شدن اجزای یک نمونه فرار در کروماتوگرافی گازی اساس تقسیم آنها بین دو فاز ساکن و گاز و همچنین بر اساس تفاوت در نقطه جوش ترکیبات می باشد و کاربرد گسترده در صنایع داروسازی، پتروشیمی و غیره جهت آنالیز کمی ترکیبات با نقطه جوش پایین دارد.  اساس این روش،جداسازی اجزا موجود در یک نمونه مخلوط بر اساس تمایل نسبی هر جزء به فاز ساکن،هنگام عبور فاز متحرک از درون یا روی فاز ساکن است. این روش می تواند برای آنالیز اغلب ترکیبات فرار مانند گازها، حلال های آلی، آفت کش ها ، ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای و ..... به کار رود.  این روش معمولاً نیاز به روش های تهیه نمونه زمانبر مانند استخراج دارد. - این روش نمی تواند برای آنالیز گونه‌های غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما به کار رود. برای آنالیز برخی از این ترکیبات باید مشتق سازی انجام شود.متداولترین آشکار ساز های به کار رفته در این روش عبارتند از FID ، ECD ، TCD ،NPD و MS که با آخرین آشکارساز (طیف سنجی جرمی) علاوه بر مقدار اندازه گیری غلظت می توان به شناسایی گونه ها نیز پرداخت.

کالیبراسیون آنالایزرهای GC شامل کالیبراسیون فلوی خروجی ، کالیبراسیون دمائی ، کالیبراسیون گراف ها ی مربوطه می باشد .

همچنین شرکت سپهر گاز کاویان تولید کننده انواع گازهای کالیبراسیون جهت کالیبراسیون دستگاههای گازکروماتوگرافی ه مختلف می باشد .  

 

اجیلنت AGILENT :

 شامل مدل های AGILENT  5890,AGILENT 6890, AGILENT 6890N, AGILENT 7890A, AGILENT 7890B

شیمادزو  SHIMADZU :

شامل مدل های SHIMADZU GC-14A, SHIMADZU GC-2010, SHIMADZU GC-2014, SHIMADZU GC-2025

 

ورین VARIAN :

VARIAN CP 3800,VARIAN CP 7515,SATURN 2100 GC/MS,SATURN 2200 GC/MS,VARIAN 4000 GC/MS, ,VARIAN 1200 GC/MS, VARIAN 1200L GC/MS, VARIAN 8400, VARIAN 8410,

 

YOUNG LIN:

YOUNG LIN YL6500, YOUNG LIN YL6100, YOUNG LIN YL6900 GC/MS,

GC-2550 TG Gas Chromatograph

Konik  ا:

مدل HRGC 5000 ، HRGC5000B

ب : گاز سنج های پرتابل :

گازسنج های پرتابل جهت اندازه گیری میزان انواع گازها مورد استفاده قرار می گیرند .

شرکت سپهر گاز کاویان دارنده گواهینمامه ایزو 17025 جهت کالیبراسیون انواع گاز سنج می باشد .

انواع مدل های موجود در بازار به شرح زیر می باشد .

انواع مدل های دستگاه تستو (TESTO ) :

TESTO 310, TESTO 320, TESTO 330-1G LL KIT1, , TESTO 330-1G LL KIT2, TESTO 330-2G LL KIT1, TESTO 330-2G LL KIT2, TESTO 330i flue gas analyzer, TESTO 340, TESTO 350 portable gas analyzer, TESTO 350 MARITIME, TESTO  380 fine particle analyzer, TESTO 308 smoke tester,

انواع مدل های دراگر (DRAGER ) :

DRAGER Pac 3500, DRAGER Pac 5500, DRAGER Pac 7000,DRAGER X-am 2500, DRAGER X-am 5000, DRAGER X-am 5100, DRAGER X-am 5600, DRAGER X-am 7000,DRAGER X-Dock 5300/6300/6600,DRAGER X-zone 5000, DRAGER X-zone 5500, Alcohol & Drug Testing,

انواع مدل های BW ساخت کمپانی HONYWELL :

GasAert Extreme SingelGas Detector, GasAertClip Extreme 2 SingelGas Detector, GasAert Extreme SingelGas Detector, GasAertClip Extreme 3 SingelGas Detector, GasAert Extreme SingelGas Detector, GasAertMicroClip XtMultiGas Detector, GasAertMicroClip Xt Multi II Gas Detector, GasAertQuattro Xt Gas Detector, GasAertMicro5Multi II Gas Detector, GasAertMicro5Pid Multi II Gas Detector, GasAertMicro5 IR Multi II Gas Detector,

دتکتورهای گازی MSA :

برخی از مدل های این دتکتور به شرح زیر می باشد .

ALTAIR® 5X Multigas Detector, ALTAIR® 4X Multigas Detector, ALTAIR 4X Multigas Detectors, ALTAIR 2X Gas Detectors, ALTAIR® Single-Gas Detector, ALTAIR® Pro Single-Gas Detector, GasGard® 100 Control System, Ultima® X Series Gas Monitors

تولید گازهای کالیبراسیون :

شرکت سپهر گاز کاویان دارنده استاندارد 17025بعنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد  دارای مجوز  آزمون و صدور گواهینمامه جهت انواع گاز های کالیبرسیون می بااشد .

جهت انجام کالیبراسیون گازسنج ها و دستگاههای کروماتوگرافی گازی نیاز به گاز کالیبراسیون می باشد .

انواع گازهای کالیبراسیون در رنج درصد و پی پی ام بصورت مخلوط های دو یا چند جزیی تولید و پس از آنالیز تعیین مقدار گردیده و سرتیفیکیت مربوطه در این زمینه صادر می گردد .

انواع گازهای کالیبراسیون شامل :

مخلوط های گازی در با لانس نیتروژن شامل ترکیبات سولفید هیدروژن ، متان، هیدروژن، منوکسید کربن ، آمونیاک، ناکس شامل نیتریک اکساید و اکسید نیتروژن ،سولفید اکسیژن ،دی اکسید کربن ، اکسیژن و سایر گازهای مورد نیاز می باشد .

مخلوط های گازی با نام های مختلف در صنعت و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند ، از قبیل ترکیبات گازی ،mix gas ، گاز کالیبراسیون ، calibration gas ،

یکی از متداولترین گازهای کالیبراسیون مربوط به  کمترین حد آتش گیری گازهای متان و هیدروژن و سایر گازهای سوختنی می باشد.

در این حالت بطور معمول 50%LEL گاز مربوطه ساخته می شود .

جدول کمترین و بیشترین حد آتش گیری گاز ها به شرح زیر می باشد . 

13.0%

2.15%

(CH3)2CO

Acetone   

100%

2.5%

C2H2

Acetylene

8.0%

1.2%

C6H6

Benzene

12.5%

1.1%

C4H6

Butadiene

15.5%

3.0%

C2H6

Ethane

19.0%

3.3%

CH2H5OH

Ethyl Alcohol

36.0%

1.7%

(C2H5)2O

Ethyl Ether

36.0%

2.7%

C2H4

Ethylene

7.5%

1.1%

C6H14

Hexane

75.6%

4.0%

H2

Hydrogen

8.5%

1.8%

C4H10

IsoButane

12.7%

2.0%

(CH3)2CHOH

Isopropyl Alcohol(IPA)

15.0%

5.0%

CH4

Methane

36.0%   

6.0%

CH3OH

Methanol

7.8%

1.5%

C5H12

Pentane

11.1%

2.0%

C3H6

Propylene

 

1.2%

C7H8

Toluene

 

 

ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺟﺪاﮐﺮدن و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻮاد اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﮐﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻬﻤﯽ از روشﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎنﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ را ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺟﺴﺎم ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺮآﯾﻨﺪ دو ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ وﺑﺎزدارﻧﺪه از ﻃﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه اﺳﺎس ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻬﻨﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ-ﺷﻮد.ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ دو ﻓﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻓﺎز ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮي را ﻓﺎزﻣﺘﺤﺮك ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. اﺟﺰاي ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك از داﺧﻞ ﻓﺎز ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﺪاﺳﺎزيﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف در ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮارﻧد


1.1 انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی

انتخاب نوع روش کروماتوگرافی بجز در موارد واضح )مانند کروماتوگرافی گازي در جداسازي مواد گازها( عموما تجربی است. زیرا هنوز هیچ راهی جهت پیش بینی بهترین روش براي جداسازي مواد اجسام مگر در چند مورد ساده وجودندارد. در ابتدا روشهاي سادهتر مانند کروماتوگرافی کاغذي و لایه نازک امتحان میشوند. زیرا این روش ها در صورتی که مستقیما قادر به جداسازي مواد نباشند نوع سیستم کروماتوگرافی را که جداسازي مواد بوسیله آن باید صورتبگیرد، مشخص میکنند آنگاه در صورت لزوم از روشهاي پیچیدهتر استفاده می شود. از فهرست زیر میتوان به عنوان یک راهنماي تقریبی استفاده کرد.

در جداسازيهاي مشکل وقتی که روشهاي ساده فاقد کارایی لازم هستند روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) می تواند جوابگو باشد.

1.2 مقایسه با کروماتوگرافی تقسیمی

روشهاي جذب سطحی، براي جداسازي مواد انواع مختلف ترکیبات شیمیایی بهتر هستند. ظرفیت یک ستون جذب سطحی، در واحد حجم، غالبا بزرگتر از ظرفیت یک ستون تقسیمی بوده و گاهی این اختلاف خیلی زیاد است.

1.3 کروماتوگرافی گازی

در کروماتوگرافی گازي فاز متحرک یک گاز میباشد که معمولاً گاز حامل یا Carrier Gas نامیده میشود. کروماتوگرافی گازي که امروزه کاربرد گستردهاي دارد روشی است که براي جداسازي و اندازهگیري اجزاي فرار در یک مخلوط به کارمیرود. نخستین دستگاه کروماتوگرافی Gas- Liquid در سال 1955 وارد بازار شد و در حال حاضر بیش از 50 شرکت سازنده دستگاههاي تجزیهاي GC را در 150 مدل تولید می کنند.

قسمت هاي گوناگون دستگاه GC عبارت است از :

سیلندر گاز حامل (Carrier Gas Tank or Cylinder)
ادوات تنظیم فشار و جریان (Flow &Pressure Regulators)
محل تزریق نمونه (Sample Injection Chamber)
ستون (Column)
آشکارساز (Detector)
محفظه هاي گرمکن (Oven)
داده پرداز و نمایشگر

تامین و تولید سیلندر گاز کالیبراسیون | مخلوط کالیبراسیون ناکس | گاز بالانس هلیم | گاز کالیبراسیون بالانس Z.Air

کالیبراسیون یعنی مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد ، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد.

شرکت سپهرگاز کاویان، وارد کننده و تولید کننده گاز کالیبراسیون با گازهای خالص با گریدهای بالا، به دو روش ppm،ppb و درصدی است.

شرکت سپهرگاز کاویان، گازهای کالیبراسیون را با certificate معتبر ارائه می دهد.

گازهای کالیبراسیون می تواند در کالیبره کردن آنالیزورهای مختلف، دستگاه های کروماتوگرافی، کوانتومتر و آزمایشگاههای تشخیص مورد استفاده قرار بگیرد.

واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار بهمنظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده‌است. کالیبراسیون اجازه می‌دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم. با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثرکمیتهای تاثیر گذار نیز تعیین شود. در واقع کالیبراسیون ویژگیهای کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را بوسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند. کدام دستگاهها باید کالیبره شوند هر وسیله‌ای که برای اندازه گیری به کارمی‌رود و در روشهای اجرایی به استفاده از آن اشاره شده‌است، نیاز به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون دارد

دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره‌ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برایتجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد. کالیبره کردن تمام تجهیزات لازم نیست. برخی از آنها ممکن است صرفا به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گیرند. انواع دیگر تجهیزاتممکن است به عنوان ابزار تشخیصی و آشکارسازی به کار بروند. هر گاه وسیله‌ای برای تعیین قابلیت پذیرش محصول و یا عوامل موثر در فرایند آزمون مورد استفاده قرار نگیرد کالیبراسیون آن ضرورت ندارد

اهداف اصلی کالیبراسیون

۱برای اطمینان از قرائت‌هایی که از دستگاه صورت می‌گیرد.

۲برای تعیین درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه.

۳برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع

هدف نهایی کالیبراسیون برقراری قابلیت ردیابی عنوان شده‌است.) قابلیت ردیابی traceability مهمترین ویژگی که یک اندازه گیری باید داشته باشد وجود قابلیت ردیابی نتایج آن تا استانداردهای ملی و سپس بین المللی می‌باشد.

وقتی سطح اطمینان و عدم قطعیت کلیه اندازه گیری‌ها بیان شود درستی و دقت نتایج اندازه گیری تضمین می‌گردد. قابلیت ردیابی قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع‌های ملی یا بین المللیاز طریق زنجیره پیوسته مقایسه‌ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند. کالیبراسیون تنها راه برقراری قابلیت ردیابی می‌باشد استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری (در کالیبراسیون) بوسیله تعیین نام دستگاه مرجع کالیبراسیونو عدم قطعیت آن محاسبه اعلام عدم قطعیت اندازه گیری برای نتایج کالیبراسیون و نیز بیان شرایط محیطی اثر گذار بر نتیجه اندازه گیری قابلیت ردیابی نتایج کالیبراسیون استقرار می‌یابد.

 کالیبراسیون دستگاه MSA | گاز کالیبراسیون XRD | دستگاه XRAY آمادا | گاز کالیبراسیون بالانس نیتروژن

اكثريت گازهاي با مصرف خاص تركيبي هستند. انواع مخلوط گازها بسته به درصد گازهاي موجود در تركيب آنها، مي تواند بسيار نامحدود باشند. اين مخلوطهاي خاص بطور عمده در انواع مختلف دستگاههاي آناليزكنندةحساس وكنترل كنندة سيستمها بكار ميروند.برخي از اين گازهاي تركيبي و گازهای کالیبراسیون ميتوانند شامل 3 يا 4 گاز متفاوت باشند مثلاً تركيبي از اكسيدنيتريك و دي اكسيد سولفور كه براي تنظيم دستگاههاي كنترل كنندهو نظارت كنندةگرمايي بكار ميروند.برخي ديگر ازگازهاي مخلوط و گازهای کالیبراسیون ممكن است بسيار پيچيده تر از اين باشند و شامل 30 نوع گاز مختلف و حتي بيشتر باشند. معمولاً مخلوطهاي گازي خاص و گازهای کالیبراسیون یعنی مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد ، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد.

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کاربهواسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده‌است. کالیبراسیون اجازه می‌دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم. با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثرکمیتهای تاثیر گذار نیز تعیین شود. در واقع کالیبراسیون ویژگیهای کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را بوسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند. کدام دستگاهها باید کالیبره شوند هر وسیله‌ای که برای اندازه گیری به کارمی‌رود و در روشهای اجرایی به استفاده از آن اشاره شده‌است، نیاز به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون دارد.دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره‌ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برای

تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد. کالیبره کردن تمام تجهیزات لازم نیست. برخی از آنها ممکن است صرفا به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گیرند. انواع دیگر تجهیزات

ممکن است به عنوان ابزار تشخیصی و آشکارسازی به کار بروند. هر گاه وسیله‌ای برای تعیین قابلیت پذیرش محصول و یا عوامل موثر در فرایند آزمون مورد استفاده قرار نگیرد کالیبراسیون آن ضرورت ندارد.

 

لازم به ذکر است این شرکت آمادگی دارد در صورت نیاز و سفارش مشتری برخی از,گاز کالیبره, گازهای میکس، گاز کالیبراسیون(mixture Gas Calibration) ، مخلوط های گازی و گازهای ترکیبی(Mix Gas) را از شرکت های معتبر خارجی تامین نماید.

 

ردیف

نام محصول

مدل 

1

گازهای کالیبراسیون - آرگون /  argon-calibration gas     

Calibration Gas  5% H2 *  AR

2

گازهای کالیبراسیون آرگون /  argon-calibration gas      

 Calibration Gas  2% H2 * 98% AR

3

  گازهای کالیبراسیون - آرگون /   argon-calibration gas        

 Calibration Gas 1000PPM O2 * AR

4

       گازهای کالیبراسیون - نیتروژن /  nitrogen-calibration gas        

 Calibration Gas 50% LEL CH4 * N2

5

        گازهای کالیبراسیون - نیتروژن nitrogen-calibration gas          

 Calibration Gas 2.5% CH4 * N2

6

         گازهای کالیبراسیون - نیتروژن / nitrogen-calibration gas          

 Calibration Gas  2% H2 * N2

7

       گازهای کالیبراسیون نیتروژن / nitrogen-calibration gas         

 Calibration Gas  25 PPM H2S  * N2

8

    گازهای کالیبراسیون - نیتروژن / nitrogen-calibration gas      

 Calibration Gas 50 PPM H2S  * N2

9

      گازهای کالیبراسیون -هوای خشک /  z.air -calibration gas        

Calibration Gas100PPM H2SZ.AIR   

10

  گازهای کالیبراسیون -هوای خشک / z.air -calibration gas     

Calibration Gas1000PPM H2S*&nb

 

 • گواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیونگواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیون
 • گواهی17025 آزمایشگاه آزمونگواهی17025 آزمایشگاه آزمون
 • انواع گازهای خالص انواع گازهای خالص
 • انواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالاانواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالا
 • kavianmixgas.com گازهای ترکیبیkavianmixgas.com گازهای ترکیبی
 • kaviangas.ir سپهرگازکاویان درkaviangas.ir سپهرگازکاویان در
 • سیـلندر های گازیسیـلندر های گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازیانـواع رگولاتورهای گـازی
 • انواع پالت و پک انواع پالت و پک
 • انواع تجهیزات گازیانواع تجهیزات گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازی انـواع رگولاتورهای گـازی
 • گازهای ترکیبی,مخلوط های گازیگازهای ترکیبی,مخلوط های گازی
 • انواع گازهای میکس وارداتیانواع گازهای میکس وارداتی
example-image