ترکیبات گاز لیزر


گاز لیزر | گازهای ترکیبی لیزر| ترکیبات گازی | گازهای مخلوط   گاز ترکیبی  | گاز میکس | گاز میکس لیزر|

 | مخلوط گازهاگازهای چند جزئی  | میکس لیزر | Laser Gas 

شرکت سپهرگاز کاویان گواهی نامه استاندارد 17025 جهت ازمون و کالیبراسیون اماده  تولید کننده انواع گاز های کالیبراسیون , مخلوط های گازی , گاز میکس  و تامین کننده گازهای خالص با خلوص بالا و کالیبراسیون انواع دتکتور و انالایزر جهت گاز سنجی , به همراه صدور گواهی نامه معتر از سپهرگاز کاویان میباشد .

گاز میکس لیزر| توضیحات و کاربرد 

گاز های لیزرLaser Gas، گازهای هستند که به عنوان تشدید کننده در فرایند ها و ابزارهای لیزری به کار می روند .جریان الکتریکی از طریق گاز لیزر برای تولید نور منسجم تخلیه میشود.

 

خلوص گازهای لیزرLaser Gasبسیار مهم است بطوری که کمترین ناخالصی در گاز لیزر ، موجب پایین آمدن توان لیزر شده که این خود ، در فرایند لیزر تاثیر مهم دارد .علاوه بر پایین آمدن کیفیت لیزر  ، آسیب بزرگی به آینه های لیزر می رساند که هزینه های بالایی را در بر می گیرد

به عنوان مثال ، در برش های لیزر ، ایجاد ناخالصی در گاز لیزر ، موجب پایین آمد توان لیزر شده ، و عمل برش با کیفیت بسیار پایین انجام می گیرد که موجب آسیب به قطعه می شود .

 

در میکس لیزر از گازهایی مانند : نئون . هلیوم , ارگون , کربن دی اکسید استفاده میشود , تغییر در صدر و نوع گاز میتواند در طول موج , کارایی و قدرت لیزر تاثیر به سزایی داشته باشد

فناوری لیزر یک از مهترین اختراعات بشر می باشد.

فروش انواع گازهای لیزر در نسبت های مختلف 

کیفیت گازهای لیزر ، مزایای زیادی دارد که در ذیل به آن اشاره می شود :

 • Maximized quality
 • Maximized speedLaser Gas
 • Maximized laser power output
 • Longer laser optic life
 • Decrease downtime and laser maintenance

به همین دلیل ، شرکت سپهر گاز کاویان ، بر روی گازهای لیزر تولیدی ، همانند سایر گازهای دیگر حساس بوده ، و سعی بر این دارد بهترین گاز لیزر را با گواهینامه و Certificate وارد بازار نماید .

سپهر گاز کاویان ، جهت تولید گاز های لیزر ، از گازهای خالص با کمترین ناخالصی استفاده می نماید ، همچون :

 

Product Min Purity THC Limit H2O Limit
Helium >99.999 <0.5ppm <2ppm
Nitrogen >99.999 <0.5ppm <2ppm
Carbon Dioxide >99.995 <1.0ppm <5ppm

 

که این امر موجب تولید گاز لیزر خالص و خلوص بالا می شود .

نمونه گازهای لیزر تولیدی سپهر گاز کاویان:

شرکت سپهر گاز کاویان ، به عنوان تولیدکننده تخصصی گازهای ترکیبی لیزر ، گازهای لیزر خود را با کیفیت عالی و قیمت های مناسب ، به شما مشتریان محترم تقدیم می نماید .

موارد مهم در تولید گاز میکس لیزر:

 • گاز خالص

 • ترکیب دقیق

 • پایداری

 • شرایط محیطی تولید

گازهای تولید شده دارای certificate معتبر و آنالیز می باشد.

 

اطلاعات فنی گاز لیزر|مکانیسم لیزر|تولید اشعه لیزر|مخلوط گازی لیزر|

 

تئوری ساخت لیزر گازی: CO2   

تئوری ساخت لیزر دی اکسید کربن

اصول كلي تابش لیزر:

وقتي كه الكترون در يكي از مدارهاي مجاز يا حالت پايه قرار داردهيچ انرژي توسط اتم ساتع نمي شود . هر يك از اين مدار هاي مجاز به يك تراز انرژي معين يا حالت انرژي معين مربوط مي شوند. الكترونها و اتم ها با حركت از يك مدار با انرژي بالاتر (دور تر از هسته) به يك مدار با انرژي كمتر ( نزديكتر به هسته )، انرژي از دست مي دهند. اين انرژي به صورت يك فوتون با انرژي است.
در اتمها مدارهاي مجزا و متعددي وجود دارد و بنابر اين انتقالات مختلفي ممكن است انجام شود . از اين رو يك اتم انرژي هاي مختلفي را مي تواند گسيل كند . به طور كلي هر اتم تمايل دارد در حالت انرژي هاي پايين تر قرار گيرد از اين رو براي ايجاد طيف اتمي الكترونها را با تحريك كردن به تراز هاي بالاتر ميفرستند. اين عمل در لوله هاي تخليه و به كمك حرارت يا برخورد الكترونهاي ديگر و يا به كمك تابش با طول موجهاي مناسب انجام پذير است. هر طول موجي كه توسط اتم در حال تحريك گسيل شود، ميتواند توسط آن وقتي كه در تراز هاي پايين انرژي قرار دارد جذب شود . البته انرژي فوتون هاي برخورد كننده بايد خيلي نزديك به اختلاف انرژي بين دو تراز انرژي اتم درگير باشد. اين حالت را جذب تشديدي مي گويند.
اگر اتم در يك تراز پايين تر تحت تابش با فركانس قرار بگيرد ، احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه اتم با جذب اين فوتون تحريك شده و به تراز بالاتر برود. اين فرآيند را جذب برانگيخته مي گويند.
اتم بلافاصله (چند نانو ثانيه) بعد از تحريك شدن به تراز بالاتر انرژي مي رود و با گسيل فوتوني با انرژي به تراز پايين انرژي باز مي گردد . فرآيند گسيل پرتو مي تواند به دو صورت خود به خودي يا تحريكي انجام شود. 

به اين معني كه در اتمي كه به صورت برانگيخته مجبور به تابش نوري مي شود ، موجي كه باعث ايجاد فرآيند شده به فوتون اضافه مي شود به طوري كه يكديگر را تقويت مي كنند و دامنه هاي آنها افزايش ميابد . پس ما امكان تقويت نور به وسيله گسيل هاي تحريكي تابش را خواهيم داشت. 


تابش هاي تحريك شده همدوس هستند. يعني همه امواج سازنده چنين تابش هايي هم فاز هستند . 
اين فرايند با گسيل خود به خودي تفاوت اساسي دارد. چون در آنجا اتمها كاملا به صورت اتفاقي كسيل مي كنند به طوري كه رابطه خاص فازي بين امواج وجود ندارد و اينگونه تابش ها غير همدوس هستند.

دمش:

فرآيند تحريك ماده ليزري براي تغيير تراز و آزاد كردن انرژي را دمش مي گويند. عمل دمش از طريق چندين راه امكان پذير است از قبيل: دمش اپتيكي – دمش به كمك تخليه الكتريكي – دمش به كمك آزاد كردن انرژي شيميايي .
با توجه به ليزر هاي متفاوت و نوع ماده ليزري از روش هاي متفاوت دمش استفاده مي شود. به طو ر مثال در لبزر هاي گازي مانند ليزر CO2 از روش تخليه الكتريكي استفاده مي شود.

تشديد كننده هاي نوري:

براي داشتن پرتو خروجي از ليزرها و انرژي بهينه و با توان بالا نياز داريم كه پرتو هاي تحريك كننده جهت تحريك ماده ليزري و افزايش انرژي را تقويت كنيم.

در بيشتر حالات تقويت كلي توسط قرار دادن آينه هايي با درصد بازتابش بالا در دو انتهاي كاواك ليزر انجام مي شود . پرتوي نوري بيش از حدود 100 بار بين دو آينه رفت و برگشت مي كند و به اين ترتيب طول موثر ماده افزايش مي يابدآينه ها تشكيل يك كاواك نوري يا تشديد كننده مي دهند و به همراه ماده فعال ليزري يك نوسان كننده مي سازند . آينه ها در اصل مانند يك بازخور نوري از ماده تقويت كننده عمل مي كنند. اساسا گسيل خود به خودي يك تغيير كوچك در فركانس عبوري از ماده ايجاد مي كند و آن را به دليل گسيل برانگيخته تقويت مي كند
در برخورد با آينه هاي انتهايي اكثر انرژي به داخل كاواك باز مي گردد . اين نور تقويت شده مجددا با برخورد به آينه ديگر بيشتر تقويت مي شود و اين <رايند مدام تكرار مي شود. اين تغييرات تااين نوسانات به يك حالت پايدار برسند افزايش مي يابد . در اين حالت رشد دامنه امواج داخل كاواك افزايش مي يابد و هر انرژي كه به دليل گسيل برانگيخته ظاهر ميشود به عنوان خروجي ليزر منظور مي گردد.
تا اينجا فرض بر اين بود پرتوهايي كه بين دو آينه رفت و برگشت مي كنند موازي هستند . ولي در واقع اينطور نيستبه دليل اثرات پراش در لبه آينه ها يك باريكه كاملا موازي نمي تواند با اندازه محدود ابقا شود چون بخشي از تابش از كناره هاي آينه ها پخش مي شود و اين اتلاف ها در اثر پراش را مي توان با استفاده از آينه هاي مقعر و در عمل با آينه هاي با انحناي متفاوت و شكل هاي مختلف، بسته به نوع ليزر ، كاهش داد. به اينگونه سيستم ها كاواك پايدار گفته مي شود.
برخي از سيستمهاي كاواك پايدار در شكل زير نشان داده شده است.

ليزر هاي واقعي :

در قلب هر ليزر ماده فعالي وجود دارد كه باعث ايجاد خروجي ليزر در باريكه اي از طول موجها است.در حقيقت ليزر ها با نام ماده فعال آنها شناخته مي شوندبه طور كلي ماده هاي متفاوتي به عنوان ماده فعال ليزري مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور مثال اولين ليزر در سال 1960 با استفاده از كريستال صورتي ياقوت ساخته شد.
امروزه تعداد و انواع مواد استفاده شده به عنوان ماده فعال ليزري افزايش يافته است به طوري كه انسان احساس مي كند از هر ماده اي ميتواند با استفاده از روش دمش خاص براي ليزر استفاده كند.
به طور كلي ليزر ها را با توجه به نوع ماده فعال آن ها به چهار دسته اصلي تقسيم مي كنند:
  
(1 ليزر هاي آلائيده شده با عايق
  (2 ليزر هاي نيمه هادي
  (3 ليزر هاي گازي 
  (4 ليزر هاي رنگ
در اينجا به برسي ليزر هاي گازي مي پردازيم. 

لیزر های گازی:

لیزر هایی را که ماده فعال آنها گاز است ، لیزر های گازی می گویند . لیزر های گازی معمولا حجیم هستند و و هر چه پر قدرت تر باشند ، اندازه آنها بزرگتر خواهد بود
نکته مفید در رابطه با لیزر های گازی این است که از آنجا که گازها بسیار یکنواخت تر و همگن تر از جامدات هستند، می توان برای پر کردن و خنک نمودن آنها از یک مدار بسته استفاده کرد.
از آنجا که اتمها خطوط جذبی بسیار باریکی در گازها دارند ، تقریبا تقریبا غیر ممکن است بتوان به کمک دمش نوری در آنها انرژی آزاد کرد. بنابر این در لیزر های گازی از روش دمش تخلیه الکتریکی استفاده می شود.
لیزر های گازی خود به سه دسته تقسیم می شوند:
1) لیزر های اتمی
 (2 لیزر های یونی
(3  لیزر های مولکولی


با توجه به به نوع لیزر ، گزار لیزری بین دو تراز انرژی اتم و یو ن یا مولکول به وقوع می پیوندد.
یکی از مهمترین انواع لیزر های گازی، لیزر مولکولی CO2 است . 

لیزر دی اکسید کربن:   CO2

لیزر CO2از مهمترین لیزر ها در نوع خود است و از نظر کاربرد فنی آن را در زمره مهمترین لیزر ها دسته بندی می کنند. این لیزر با کارایی بالا (30%) و توان خروجی زیاد و پیوسته حدود چندین کیلو ولت ساخته می شود .
لیزر های دی اکسید کربن کاربرد های زیادی در زمینه های مختلف از جمله جوشکاری ، برش استیل ، الگوبری ، جوش هسته ای و کاربردهای متنوع نظامی دارند. 

عملکرد لیزر های CO2 در تولید پرتو : 

تحریک مولکول های CO2 در دو مرحله انجام می گیرد. در لیزر های CO2 از گاز نیتروژن به عنوان گاز کمکی به منظور تحریک استفاده می شود. بعضی تراز های نیتروژن که کاملا نزدیک به ترازهایCO2 هستند به راحتی در تخلیه الکتریکی دمش می شوند . وقتی نیتروژن تحریک شده به اتمهایCO2 که در حالت پایه قرار دارند برخورد کند ، ممکن است انرژی خود را به آنها بدهد و آنها را تحریک کند و به تراز تحریکی مورد نظر CO2 بفرستد. ترازهای نیتروژن و CO2 دقیقا بر روی هم منطبق نیستند ولی اختلاف آنها خیلی کم است .این اختلاف با انرژی جنبشی اتمها در تبادل انرژی تقریبا جبران می شود. اتمهای CO2 تحریک شده با بازگشت به تراز خود انرژی آزاد کرده و یک فوتون ایجاد می کند که این فوتون دارای طول موجی بین 9.2 تا 10.8 میکرون است و قوی ترین طول موج آن طول موج 10.6 میکرون می باشد.
فوتون آزاد شده با توجه به جهت میدان الکتریکی که از آنود به کاتود است به طرف آینه حرکت می کند و با برخورد به آینه ای که در سمت آنود قرار دارد منعکس شده با برخورد مجدد به مولکول هایCO2 آنها را تحریک کرده و یک فوتون دیگر آزاد می کند .
این دو فوتون با برخورد مجدد به آینه ها و بازتابش خود فوتونهای بیشتری ازاد می کنند و این عمل تا آنجا ادامه می یابد که روند تولید فوتون به یک مقدار پایدار برسد که در آن موقع خروجی بهینه لیزر آغاز می شود. لازم به ذکر است که قبل از رسیدن به حد آستانه نیز از لیزر پرتو هایی خارج می شود که به دلیل ضعیف بودن قرت چندانی ندارد و ناکارامد است. 

دمش به روش تخلیه الکتریکی :

همان طور که بحث شد تحریک در لیزر های CO2 طی دو مرحله است که ابتدا تحریک نیتروژن انجام می شود.
در لیزر های CO2 تحریک به کمک تخلیه الکتریکی با ولتاژ های بالا انجام می شود. کاواک لیزر دارای کاتد و آندی از جنس آلومینیوم است . با اعمال ولتاژ بالا در قسمت کاتد ، الکترون های مربوط به لایه سطحی آلومینیوم و یا الکترونهای مربوط به اکسید روی سطح کاتد جدا شده و در جهت میدان الکتریکی به سمت آند حرکت می کنند و در مسیر خود به اتم های نیتروژن برخورد کرده و آنها را تحریک می کنند و به تراز های بالاتر انرژی می فرستند. اتمهای نیتروژن نیز در بازگشت به تراز های قبلی خود انرژی خود را به مولکول های CO2 منتقل می کنند و ان ها را تحریک می نمایند و به همین روند پرتو ها تقویت شده تا خروجی لیزر آغاز گردد 

انواع لیزر های CO2 :

1) لیزر با لوله بسته 
2)لیزر با جریان گاز 
3) لیزر های با تخلیه عرضی در فشار اتمسفر ( TEA ) 


 (1لیزر با لوله بسته:

در این گونه لیزر ها گاز CO2 و نیتروژن در لوله های تخلیه قرار دارند. مشکلی که برای این لیزر ها وجود دارد این است که در جریان تخلیه الکتریکی مولوکول های CO2 به CO تبدیل می شوند . این واکنش خیلی سریع است و اگر تمهیداتی به کار گرفته نشود ، عمل لیزر پس از چند دقیقه متوقف می شود.
یکی از راهها این است که هیدروژن یا بخار آب به مخلوط گاز اضافه کنیم تا با ترکیب مجدد CO را بهCO2 تبدیل کند.
سرد کردن گاز در این گونه لیزر ها از دیگر مشکلاتی است که می تواند توان لیزر را به 100 وات محدود کند .طرح های لوله بسته خیلی مرسوم نیستند ولی در طرح حای موجبر ب کار برده می شوند . در موجبر ها ابعاد داخلی لوله کوچک (در حد میلیمتر ) است و موجبر دی الکتریک را به وجود می آورد . کیفیت پرتوی عالی و خروجی نسبتا زیاد با توجه به قطر های کوچک لوله بدست می آید .
تحریک به کمک میدان الکتریکی قوی یا میدان RF که به داخل ماده موجبر هدایت می شود انجام می گیرد.


تئوری ساخت لیزر دی اکسید کربن


تئوری ساخت لیزر دی اکسید کربن

2) لیزر های با جریان گاز: 
دو مشکل تجزیه CO2 و سرد کردن گاز را می توان با حرکت دادن گاز در سر تا سر لوله برطرف کرد .در طرح های ساده جریان گاز و تخلیه الکتریکی هر دو در سر تا سر لوله لیزر انجام می شود. اگر اقدامی برای تبدیل گاز انجام نشود ، گاز باید به طور مداوم به بیرون جریان یابد. ولی از آنجا که فشار گاز پایین است مقدار گاز مصرفی زیاد نخواهد بود. توان خروجی ین لیزر ها به طور خطی با افزایش طول لوله افزایش می یابد . حدود 60 وات به ازای هر متر . ولی برای توان های بیشتر از چند کلیو ولت به طول های بزرگ نیاز داریم .

افزایش ماکزیمم توان خروجی ، با جریان عرضی و سریع ممکن خواهد بود .تخلیه الکتریکی را نیز می توان هم جهت با جریان گاز انجام داد . این طرح امکان توان تا حدود ده ها کیلو ولت و به صورت مداوم را ممکن می سازد . خروجی های بیشتر نیز امکان پذیر است اما ابعاد بزرگ لیزر و منابع تغذیه مورد نیاز ، کاربرد آِن را در صنعت با مشکل رو برو می کند.

 

تئوری ساخت لیزر دی اکسید کربن


 (3لیزر های با تخلیه عرضی در فشار اتمسفر ( TEA ):


تا کنون برای افزایش توان خروجب لیزر CO2 طول تیوپ و سرعت جریان گاز را افزایش دادیم . اما یک راه دیگر برای افزایش توان لیزر افزایش فشار است .
متاسفانه با افزایش فشار به ولتاژ های بزرگی برای تخلیه الکتریکی و تحریک دی اکسید کربن نیاز است و تجهیزات مورد نیاز عظیم می باشد . لذا در این روش تخلیه در لوله های به طول چند متر مشکل خواهد بود . از طرفی تخلیه الکتریکی عرضی برای حدود 10 میلیمتر یا این حدود قابل قبول تر است . عمل لیزر به طور مداوم به دلیل عدم پایداری تخلیه در فشار های بالاتر از 100 میلیمتر جیوه مشکلاتی به همراه خواهد داشت .بنابر این لیزر های با فشار گار بالا باید به صورت ضربانی کار کنند و به صورت عرضی تخلیه شوند .چنین لیزر هایی با تخلیه عرضی در فشار اتمسفر ،(TEA) نامیده می شوند . گرچه فشار گاز ممکن است متغیر و حدود چند اتمسفر باشد ،اما توسط این لیزر ها می توان ضربان هایی با توان بالا و دوره های حدود 50 نانو ثانیه و با انرژی 100 ژول به دست آورد . 
در فشار های خیلی بالا و حدود 10 اتمسفر ، بخورد های مولکولی باعث پهن کردن خطوط طیف لیزر شده و تنظیم لیزر را روی طول موج های مختلف مقدور می سازد.

 

 

 


Laser gas quality, many advantages are mentioned below:

* Maximized quality

* Maximized speedLaser Gas

* Maximized laser power output

* Longer laser optic life

* Decrease downtime and laser maintenance

For this reason, the company KAVIAN gas sphere, the laser gases, other gases, as well as other sensitive, and try to be the best gas laser with the certificate and the Certificate market.

KAVIAN gas sphere, to produce laser gases, pure gases with minimal impurity uses, such as:

Product / Min Purity / THC Limit

 
H2O Limit

Helium

> 99.999
<0.5ppm
<2ppm

Nitrogen
> 99.999
<0.5ppm
<2ppm
Carbon Dioxide
> 99.995
<1.0ppm
<5ppm
Which led to the production of high purity gas laser is pure.


* CO2, N2, HE

* CO, CO2, N2, HE

* H2, CO, CO2, N2, HE

* Etc.

Company KAVIAN gas sphere, as a specialized manufacturer of gas lasers, gas lasers with excellent quality and reasonable prices, to offer its esteemed customers.

For more information, please contact the sales department.

برچسب ها :

 

 

گاز لیزر | گازهای ترکیبی لیزر| ترکیبات گازی | گازهای مخلوط   گاز ترکیبی  | گاز میکس | گاز میکس لیزر |

 | مخلوط گازهاگازهای چند جزئی  | میکس لیزر | گاز مخلوط / گاز ترکیبی لیزر / ترکیبات گازی لیزر /

 

 

 

 

 

 

 • گواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیونگواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیون
 • گواهی17025 آزمایشگاه آزمونگواهی17025 آزمایشگاه آزمون
 • انواع گازهای خالص انواع گازهای خالص
 • انواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالاانواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالا
 • kavianmixgas.com گازهای ترکیبیkavianmixgas.com گازهای ترکیبی
 • kaviangas.ir سپهرگازکاویان درkaviangas.ir سپهرگازکاویان در
 • سیـلندر های گازیسیـلندر های گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازیانـواع رگولاتورهای گـازی
 • انواع پالت و پک انواع پالت و پک
 • انواع تجهیزات گازیانواع تجهیزات گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازی انـواع رگولاتورهای گـازی
 • گازهای ترکیبی,مخلوط های گازیگازهای ترکیبی,مخلوط های گازی
 • انواع گازهای میکس وارداتیانواع گازهای میکس وارداتی
example-image