علت بوی ناطبوع گاز شهری.....


علت و منشا بوی نامطبوع گاز شهری

بو ناطبوع گاز شهری مربوط به دسته ایی از مواد است که با وجوذ این دسته از گاز ها امکان تشخص نشت و تجمع گاز امکان پذیر میشود

ساختمان ، خواص و چگونگی انتخاب مواد بودار کننده گاز :

مواد بودار کننده گاز معمولاً پایه سولفوری دارد و متعلق به یک دسته شیمیایی خاص به نام ترکیبات اورگانو سولفور، به شرح زیر هستند:

1-     الکیل مرکاپتان ها :  ایزوپروپیل مرکاپتان و شامل تترابوتیل مرکاپتان

2-     الکیل سولفیدها : شامل اتیل سولفید یا دی متیل سولفید 

3-     سیکلیک سولفیدها : شامل تتراهیدروتیوفن

الکیل مرکاپتان ها دارای بوی بسیار بدی هستند و به دلیل همین ویژگی در صورت هر گونه نشتی گاز، حس بویایی تحریک شده و تشخیص داده می شود متداول ترین انواع آن تریشیو بوتیل مرکاپتان و ایزوپروپیل مرکاپتان است که از خاصیت بودار کنندگی زیادی برخوردارند. معمولاً برای به دست آوردن خواص مطلوبتر از مخلوط دو یا چند نوع مرکاپتان و سایر مواد بودار کننده با نسبت های معین استفاده می گردد.

 • گواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیونگواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیون
 • گواهی17025 آزمایشگاه آزمونگواهی17025 آزمایشگاه آزمون
 • انواع گازهای خالص انواع گازهای خالص
 • انواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالاانواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالا
 • kavianmixgas.com گازهای ترکیبیkavianmixgas.com گازهای ترکیبی
 • kaviangas.ir سپهرگازکاویان درkaviangas.ir سپهرگازکاویان در
 • سیـلندر های گازیسیـلندر های گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازیانـواع رگولاتورهای گـازی
 • انواع پالت و پک انواع پالت و پک
 • انواع تجهیزات گازیانواع تجهیزات گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازی انـواع رگولاتورهای گـازی
 • گازهای ترکیبی,مخلوط های گازیگازهای ترکیبی,مخلوط های گازی
 • انواع گازهای میکس وارداتیانواع گازهای میکس وارداتی
example-image