شرکت سپهرگاز کاویان امادگی خود راجهت کالیبره دستگاه ها ی گاز سنج اعلام میکند


کالیبراسیون آنالایزر و دستگاه های گاز سنج

شرکت سپهر گاز کاویان دارنده ی گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون 17025 به عنوان آزمایشگاه همکار اداره ی استاندارد آماده ی کالیبره آنالایزر و انواع دتکتور ها پرتابل و ... همکار با گواهی کالیبراسیون می باشد.

 

 

 • گواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیونگواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیون
 • گواهی17025 آزمایشگاه آزمونگواهی17025 آزمایشگاه آزمون
 • انواع گازهای خالص انواع گازهای خالص
 • انواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالاانواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالا
 • kavianmixgas.com گازهای ترکیبیkavianmixgas.com گازهای ترکیبی
 • kaviangas.ir سپهرگازکاویان درkaviangas.ir سپهرگازکاویان در
 • سیـلندر های گازیسیـلندر های گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازیانـواع رگولاتورهای گـازی
 • انواع پالت و پک انواع پالت و پک
 • انواع تجهیزات گازیانواع تجهیزات گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازی انـواع رگولاتورهای گـازی
 • گازهای ترکیبی,مخلوط های گازیگازهای ترکیبی,مخلوط های گازی
 • انواع گازهای میکس وارداتیانواع گازهای میکس وارداتی
example-image