دارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون از تایید صلاحیت آزمایشگاه


دارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون از تایید صلاحیت آزمایشگاه

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید می نماید که : 

آزمایشگاه آزمون سپهرگازکاویان به مشخصات ذیل الزامات استاندارد ایران - ایزو / آی ای سی 17025 رارعایت نموده است . 

وصلاحیت انجام خدمات آزمون مطابق دامنه کاربردی را داراست.

 • گواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیونگواهی17025آزمایشگاه کالیبراسیون
 • گواهی17025 آزمایشگاه آزمونگواهی17025 آزمایشگاه آزمون
 • انواع گازهای خالص انواع گازهای خالص
 • انواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالاانواع گازهای آزمایشگاهی خلوص بالا
 • kavianmixgas.com گازهای ترکیبیkavianmixgas.com گازهای ترکیبی
 • kaviangas.ir سپهرگازکاویان درkaviangas.ir سپهرگازکاویان در
 • سیـلندر های گازیسیـلندر های گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازیانـواع رگولاتورهای گـازی
 • انواع پالت و پک انواع پالت و پک
 • انواع تجهیزات گازیانواع تجهیزات گازی
 • انـواع رگولاتورهای گـازی انـواع رگولاتورهای گـازی
 • گازهای ترکیبی,مخلوط های گازیگازهای ترکیبی,مخلوط های گازی
 • انواع گازهای میکس وارداتیانواع گازهای میکس وارداتی
example-image